Datum en aanvang

Vrijdag 15 april 2011, 12.00 - 15.30 uur, tijdelijke gemeentehuis van Hengelo, Burg. Jansenplein 2 in Hengelo


De architectuuropgave ligt de komende decennia voor een belangrijk deel in het herwaarderen van de bestaande bouwvoorraad. Herwaarderen kan betekenen sloop en nieuwbouw óf hergebruik, al of niet met meer of mindere aanpassingen. Een groot deel van onze stedelijke bebouwing is afkomstig uit de wederopbouwperiode. Veel van wat toen gebouwd werd is nog goed in gebruik en verdient het om een nieuw leven te krijgen met een mooie toekomst. De vraag is, hoe gaan we dat aanpakken? Om dat te bespreken houdt Architectuurcentrum Twente de expertmeeting: 'een nieuw leven voor de wederopbouwarchitectuur’. Deze expertmeeting is alleen voor genodigden.


De bijeenkomst vindt plaats in Hengelo, de Twentse stad die mede als gevolg van grote oorlogschade bijzonder veel wederopbouwarchitectuur kent. De meeste steden hebben rond de oude binnenstad wel een schil met naoorlogse woningbouw. Maar een groot aantal steden hebben daarnaast ook in de binnenstad veel gebouwen die vlak na de tweede wereldoorlog zijn gebouwd.

De bijeenkomst is georganiseerd naar aanleiding van een ideeënprijsvraag voor architecten om een optopping te ontwerpen van een winkelpand aan de Markt in Hengelo. Dit marktplein wordt omzoomd door gebouwen uit de wederopbouwperiode. Met de prijsvraag wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteiten van de wederopbouwarchitectuur maar ook voor de leefbaarheid van onze binnensteden. Meer woningen boven winkels kan immers een impuls geven aan de leefbaarheid van de binnenstad. De ontwikkelde ideeën (met maar liefst 105 inzendingen) geven aanleiding voor nadere analyse en toetsing op universele toepassingsmogelijkheden ook elders in Nederlandse situaties. De inzendingen zijn te zien in een expositie.


De bijeenkomst wordt ingeleid door een viertal sprekers die het thema introduceren.
- Leon van Meijel, adviseur in cultuurhistorie uit Nijmegen - spreekt over (hergebruikte) wederopbouwarchitectuur met landelijke voorbeelden.
- Anita Blom, coördinator van het project wederopbouw van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort - spreekt over de Hengelose situatie.
- Endry van Velzen, directeur/architect van De Nijl architecten, Rotterdam -  benadert het thema vanuit de architectuur.
- Frits van Dongen, directeur/architect van de ArchitektenCie. Amsterdam, en juryvoorzitter van de Top van Bischoff ideeënprijsvraag - geeft commentaar op bijzondere voorbeelden uit de ideeënprijsvraag.

Het aansluitende debat staat onder leiding van Hans de Gruil, voorzitter van de monumentencommissie van Hengelo en plv. voorzitter welstand- en monumentencommissie Drents Plateau.

Het programma op 15 april begint om 12.00 uur met een ontvangst met koffie thee en een broodje en zal omstreeks 15.30 uur  worden afgesloten met de bekendmaking van de winnaar van de ideeënprijsvraag.