De Hengelose binnenstad dient toekomstbestendig en aantrekkelijk gemaakt te worden. In opdracht van o.a. het gemeentebestuur organiseert TriMotion daartoe o.a. regelmatig GameChangeCafé's. In deze 7e editie, die "de Hengelose binnenstad bruist van het ondernemerschap" als ondertitel heeft meegekregen wordt o.a. stil gestaan bij het project "vitale binnensteden" dat het Architectuurcentrum Twente en Saxion Urban Design gezamenlijk uitvoeren. In dit project wordt gewerkt aan de vitaliteit van de binnensteden Hengelo en Almelo.

Voordat de studenten van Saxion het woord krijgen wordt met de ca. 50 aanwezigen stil gestaan bij de ondertitel van de bijeenkomst. Het overwegende commentaar: "er is nog meer lef nodig", "het kan nog veel beter", "potentieel ja, maar het is er nog niet"

Onder begeleiding van Diele Biemold (gemeente Hengelo) en Robert Wienk (Saxion Hogeschool) zijn studenten van Saxion Hogescholen te Deventer bezig met de binnensteden van Hengelo en Almelo. Hun uitgangspunt: de huidige (kern)winkelgebieden zijn te groot. De diverse redenen waarom winkelgebieden in moeten krimpen zijn bekend, maar doe dat dan ook.

Zonder last of ruggespraak hebben de studenten gekeken waar de overtollige ruimte zit en hoe deze alternatief kan worden ingevuld. De "overtollige" ruimte moet in hun visie "organisch" worden aangepakt, dus geen masterplan of strakke blauwdruk voor de gehele binnenstad, maar kies per locatie een eigen, passende invulling, en doe dat in nauwe samenwerking met betrokkenen.

De studenten dagen de aanwezigen uit mee te denken over de door hen gekozen gebieden/delen/straten van de Hengelose binnenstad die in aanmerking komen voor verandering. De openbare ruimte is daarbij de trekker. Verschillende thema's voor invulling met bijbehorende "moodborden" passeren de revue.

Op 22 juni organiseert het Architectuurcentrum in Almelo een avond waarin de voorstellen, nader uitgewerkt, worden gepresenteerd. Op 5 juli is er in Hengelo nog een vervolgsessie. Daar moet duidelijk worden wie de "leading partner" wordt bij het vervolg. De gemeente is wel degelijk partner en participant maar is niet de probleemeigenaar.

Na een muzikaal intermezzo door Thomas Mestriner & Band is het woord aan de hoofdgast van vanavond, ondernemer, eigenaar van Raedthuys Groep en Pure Energie, Alfons Wispels.

Stelling van Alfons: zorg voor een duidelijke visie, mening en doel. Dat betekent dat je kennis van zaken moet hebben, maar ook passie. Alfons wil als ondernemer altijd iets unieks doen. Hij is 21 jaar geleden begonnen met de exploitatie van windmolens als crowdfundingsprojecten. Met betrekking tot de stedelijke ontwikkelingen mist hij in de regio de grote visie.

·

Twentstad: moet je in zijn visie direct doen (wrang voorbeeld: in Twente zijn 400 bestuurders actief, in New York 150).

·

Het gemeentebestuur van Hengelo (en alle andere betrokkeken) moeten zich de vraag stellen: waarvoor kom ik naar Hengelo

·

Ikea op Plein Westermaat trekt jaarlijks >100.000 bezoekers. Maar wat doen we met die kennis, hoe verder?

·

De Hengelose binnenstad is leuk en charmant, maar je moet er wel wat voor doen om dat te behouden. Begin daarbij met "meters" maken, en verlies je niet in al te moeilijke vergezichten.

·

Het al lange tijd grotendeels leegstaande Telgenflat aan de Markt is zo'n object waar nu stappen gezet moeten worden. De tijd is er rijp voor.

De avond wordt afgesloten met een concrete mededeling. De Stadswerkplaats, de fysieke plek, waar iedereen die met de binnenstad bezig is samenkomt en kan binnenlopen, opent binnenkort!