ONIX in Enschede, 7 mei 2014.

Op uitnodiging van BNA, kring Twente, en het Architectuurcentrum Twente verzamelen zich zo’n 70 bezoekers op woensdagavond 7 mei rond 19.00 uur op de overgang van het Stationsplein en het nieuwe Willem Wilminkplein te Enschede voor een excursie met toelichting naar het zojuist opgeleverde appartementencomplex van de woningstichting “Ons Huis”.

Excursieleiders zijn Hans Kamphuis, manager ontwikkeling van “Ons Huis” en Haiko Meijer, oprichter, eigenaar en projectarchitect van ONIX, architecten te Groningen.

Het nieuwe complex omvat 27 appartementen, gebouwd op een begane grond met winkels en horecaruimten met in de kelder de parkeerfaciliteiten.

Het gebouw manifesteert zich als een robuust bakstenen complex met een transparante begane grond. De houten omlijsting van de gevelkozijnen verwijst naar traditionele architectuurvormen.

De gezamenlijke binnenhof op de eerste verdieping is een baken van rust in de hectische binnenstadsomgeving. De aansluiting op het nieuwe Willem Wilminkplein is voorbeeldig.

In het geheel zijn de uitgangsprincipes van ONIX duidelijk af te lezen. Het ontwerp gaat over ambacht, innovatie, engagement en vooral, over ontwerpplezier.

Aansluitend vertelt Haiko Meijer zijn verhaal en het verhaal van ONIX in theater Concordia, aan de Oude Markt van Enschede.

Haico karakteriseert zichzelf. De brave jongen die goed zijn best doet op school en de rebel die vanuit de kroeg verzet tegen de bestaande orde predikt. Door het avontuur te zoeken, veel te zien en te ondernemen leer je om te relativeren.

Het bos is een geliefde plek voor inspiratie, hout een voorkeursmateriaal.

Het boek “Wood Works Onix” (architectuur in hout), laat wat dat betreft niets aan duidelijkheid te wensen over .

ONIX is geen bureau dat zich in een hokje laat plaatsen. De ontwerpen strekken zich uit over het hele spectrum van de gebouwde omgeving.

Vandaag gaat het over woningbouw.

Leidende thema’s in het hele ontwerp- en realisatieproces zijn:

-SUPERPERSOONLIJK, een geslaagd ontwerp maar ook goede details komen alleen tot stand in samenwerking met alle betrokkenen in de hele keten. Natuurlijk is luisteren naar de gebruiker belangrijk en het uitgangspunt, maar ook de lol van het maken van de metselaar is af te zien in het eindresultaat. Enthousiasme is een sleutelbegrip. Het leermoment bij uitstek is het praatje met de gebruiker, twee jaar naoplevering.

-ONDERZOEKEND,de zoektocht naar extra’s, het aanboren van een diepere laag in het ontwerp en het realisatieproces brengt, gevraagd of ongevraagd, een aanvullende dimensie.

-VREEMD versus VERTROUWD. Enerzijds is er de hang naar traditie en vakmanschap, anderzijds wordt de mix met vreemde elementen niet geschuwd.

-GROEN, de ecologische oriëntatie, het omgaan met en het respecteren van natuurlijke aspecten is van meet af aan aanwezig in het werk van ONIX.

-ONEINDIGHEID, wanneer houdt iets op? Wanneer is iets open en wanneer dicht? Wanneer zijn we buiten, wanneer binnen? De tuin gaat over in het huis, het huis in het dak, het dak in de ruimte.

-GASTVRIJHEID, nodig uit om verder te zoeken en te ontdekken, maak nieuwsgierig.

De bouw van een eigen boomhut en een eigen tuinhuis hebben alles in zich in wat Haiko Meijer en zijn bureau ONIX belangrijk vinden als realisatoren van de gebouwde omgeving. De vormentaal (de kubus als ultieme vorm), de materialisering (elzenhout is 50 jaar onderhoudsvrij), de interactie tussen gebouw en groen, het programma van eisen vertalen in uiterst compacte vormen en volumes, en het genoegen en het koesteren van het maken.

Tenslotte neemt Haiko de bezoekers mee naar zijn experimenten.

Bouwen met 5000 aardappelkistjes of met 200 pallets. Het ORIZU project (ontwikkeling rioolwater zuivering), of terwijl de aankoop en herbestemming van een stilgelegde rioolwaterzuivering in noord Groningen.

We zijn zeer benieuwd.