De winnaar van de prijsvraag is…

… Marwin van Duinen - Tiny House, community boxes.

De jury was in het bijzonder geprikkeld door deze inzending omdat met deze inzending niet alleen een voorstel gedaan werd voor een aansprekende Tiny house, maar vooral omdat de inpassing ook een ruimtelijk probleem aanpakt, dat zich in veel steden voordoet. Het transformeert achtergebleven binnenterreinen van bouwblokken tot dragers van nieuwe 'wooncommunities'.