16-11-17 t/m 23-11-17 | Colleges 1000 jaar bouwen in Overijssel

Het Oversticht organiseert samen met Architectuurcentrum Twente zeven colleges over 1000 jaar bouwen in Overijssel. Daarin is aandacht voor lokale en regionale bijzonderheden en voor het verleden, maar ook voor de huidige omgang met het erfgoed. Alle colleges worden gegeven door docenten met specieke expertise, verbonden aan Het Oversticht en het Architectuurcentrum Twente. Aanvullend op de colleges bieden we twee facultatieve excursies aan.

5 oktober - Het agrarisch verleden - Suzanne Wentink

Het startpunt van de collegereeks ligt bij het agrarische verleden van Overijssel, toen rond 4900 voor Chr. de eerste boeren zich in deze provincie vestigden. Daarmee ontstonden de eerste boerderijen. Op basis van sporen van opgegraven boerderijen uit de prehistorie tot en met de middeleeuwen gaan we bekijken hoe deze zijn gebouwd en hoe de (mogelijke) constructies waren.

12 oktober - Religieus bouwen - Dirk Baalman

Met de komst van permanente bewoners in Overijssel kwamen ook de eerste religieuze gebouwen zoals kerken en kloosters. Deze werden aanvankelijk gebouwd in hout maar al snel in (tuf)steen. Ze vormen een staalkaart van de romaanse en later ook gotische stijl. In Overijssel zijn veel van deze de oude kerken te vinden zoals in Hellendoorn, Oldenzaal, Deventer, Kampen, soms met directe invloed vanuit Frankrijk of Duitsland.

26 oktober - Opkomst en bloei van de steden - Mascha van Damme

Het derde college staat in het teken van de opkomst en bloei van de steden en daarmee de ontwikkeling van de (woonhuis) architectuur. Aan de orde komt de wijze waarop steden zich ontwikkelden. Ook zullen we enkele nog altijd goed bewaarde koopmanswoningen in de Hanzesteden belichten.

2 november - Pracht en praal - Mascha van Damme + Gesien van Altena

Overijssel is een groene provincie. Daaraan hebben de adel en andere landgoedeigenaren een belangrijke bijdrage geleverd. De vele havezaten, ‘plaetsen’ en ‘buitenplaatsen’ herinneren daar nog steeds aan. Hoe deze ontstonden en bestuurd werden, welke rollen er waren tussen eigenaar en personeel en hoe dit zijn weerslag kreeg in de opzet en het interieur van de huizen, is onderwerp van het vierde college.

9 november - Groene weelde - Anneke Coops

Het groene aspect van landgoederen en buitenplaatsen krijgt speciek aandacht in dit college. De tuinen rondom het hoofdhuis onderscheidden zich van het omringende cultuurlandschap. Zij ontwikkelden zich van geometrische, formele tuinen tot weelderige landschapsparken. De oudere aanleg van veel landgoederen met lanen, sterrenbossen en landerijen, is nog altijd terug te zien in het huidige landschap.

16 november - De ijzeren eeuw in Overijssel - Dirk Baalman

Het een na laatste college gaat over Overijssel in de ijzeren eeuw. De industrialisatie van Overijssel gebeurde misschien relatief laat, maar wel grondig. Grote industrieën in de oude steden, een groeiende textielindustrie en metaalnijverheid in Twente gaven grote delen van de provincie een ander aanzien. Daarmee hing een groei van de steden samen, met planmatige stadsontwikkeling, maar ook de ontginning van woeste gronden, de bouw van buitenplaatsen, tuindorpen, fabrieken en voorzieningen.

23 november - Een nieuwe maatschappij - Peter van Roosmalen

De collegereeks leidt naar de twintigste eeuw met aandacht voor de ontwikkelingen in de Wederopbouw. Allerlei vernieuwingen in de bouwkunst volgen elkaar in de eerste helft van de 20e eeuw snel op. Hoe probeerden architecten de snelle maatschappelijke ontwikkelingen te volgen en met de nieuwe materialen van een passende architectuur te voorzien? En wat was eigenlijk ‘passend’?

Prijs collegereeks

Collegereeks excl. excursies €195,-; studenten 10% korting.

Excursiedata en prijs

11 en 25 november. € 32,50 per excursie, inclusief lunch. Het excursieprogramma wordt bekend gemaakt bij de start van de collegereeks.

Tijden en locatie

De colleges vinden plaats op donderdagavond van 19.30-21.30 uur bij de TwentseWelle, Het Rozendaal 11, Enschede.

Informatie en aanmelding

Aanmelden kan tot 15 september 2017. Voor meer informatie en een inschrijfformulier kunt u per mail contact opnemen met Petra Versluis, pversluis@oversticht.nl ovv ‘cursus 1000 jaar bouwen in Overijssel’. Uw deelname is definitief na ontvangst van uw betaling. De cursus gaat door bij een minimumdeelname van 25 personen.