03-11-00 | Alternatieve strategieën met betrekking tot stads- en dorpsuitbreidingen

Datum en aanvang

Gehouden op 3 november 2000

Studiemiddag Alternatieve strategieën met betrekking tot stads- en dorpsuitbreidingenDiscussie in een van de volgende werksessies:


1 Naar een nieuw maaiveld


2 Ruimtelijke Mise en Scène


3 Het nieuwe Boswonen


4 De verzoening van Stad en Landschap.