26-09-02 | Architectuur bouwen: publicatie

Datum en aanvang

Gehouden op 26 september 2002


Presentatie van de publicatie Architectuur bouwen

'Architectuur bouwen’ is een door het Architectuurcentrum Twente uitgegeven, toegankelijk geschreven informatiebron voor particuliere opdrachtgevers die een eigen huis willen bouwen. Potentiële opdrachtgevers worden door de auteur Joost Cannegieter geïnspireerd en enthousiast gemaakt om te kiezen voor architectuur die bij hen past. De publicatie is een vervolg op de eerder gehouden cursus voor eigenbouwers in Roombeek (de door de vuurwerkramp getroffen wijk in Enschede). In de publicatie zijn ook de resultaten opgenomen van een workshop waarin een aantal architecten fictieve plannen ontwikkelde voor de doelgroep. Tot die doelgroep behoren niet de bemiddelde eigenaren van ruime kavels maar juist de minder gefortuneerde eigenaren van kleinere kavels. Deze opdrachtgever in spe wordt wegwijs gemaakt in het voortraject waarbij onderwerpen aan bod komen zoals het programma van eisen en de vertaling daarvan in de architectuur van je eigen huis, ook in relatie tot de stedenbouwkundige situatie. Ook worden de stappen beschreven die voorafgaan aan het feitelijke bouwproces. Hoe kies ik een architect en wat doet die wel en wat niet? Wat is de rol van de aannemer? De publicatie wordt beschouwd als een aanvulling op de informatie zoals die door de Vereniging Eigen Huis wordt gegeven in de publicatie Handboek Bouw uw Eigen Huis.