13-07-06 | Boekpresentatie: Architectuur in Hengelo

Datum en aanvang

Gehouden op 13 juli 2006

Op initiatief van de woningcorporatie HBS Ons Belang in Hengelo is het boek ’Architectuur in Hengelo – thuis in de stad’ ontwikkeld dat op 13 juli werd gepresenteerd. Gedurende twee jaar heeft Peter van Roosmalen van het Architectuurcentrum Twente, samen met Evert-Jan Krouwel van de Monumentencommissie Hengelo en Harry Rupert, directeur-bestuurder van HBS Ons Belang selecties gemaakt van woningbouwprojecten die in het boek zijn opgenomen. Daarbij zijn veel nieuwe feiten aan het licht gekomen die uitgebreid behandeld worden in de toelichting op de projecten zoals jaartallen, architecten, architectuurstijlen, opdrachtgevers en sociale relaties tussen bewoners. In het boek is als bijlage een 55 km lange fiets- en wandelroute opgenomen die langs de projecten voert.