07-11-04 t/m 30-12-04 | Bewoonbaar Verklaard

Datum en aanvang

Gehouden op iedere woensdag van 7 november t/m 30 december om 17.39 uur

In de periode oktober tot en met december zond TV-Oost een nieuwe serie programma's uit over woonhuizen. In iedere uitzending stond één woonhuis of één architect centraal en werd aandacht geschonken aan de architectuur en de daarmee samenhangende aspecten.

In samenwerking met de architectuurcentra in Overijssel was een selectie gemaakt voor de eerste serie van 13 programma's. De gekozen huizen variëren van klein tot groot en van zo'n 100 jaar oud tot net opgeleverd en hadden allemaal een bijzonder verhaal.

Afhankelijk van de locatie ging Matthijs Meulenbelt, lid van de programmaraad van het Architectuurcentrum Twente of een vertegenwoordiger van Architectuurcentrum Rondeel of het ZAP en/of de betrokken architect samen met presentatrice Esther Rikken op locatie kijken en besteedden dan aandacht aan bijvoorbeeld de persoonlijke achtergrond van de bewoner, de reden dat voor een bepaalde architect gekozen was, problemen die tijdens de bouw zijn opgetreden of juist het ontbreken daarvan. Bij andere huizen werd aandacht geschonken aan de stedenbouwkundige of landschappelijke inbedding, de plek in de historie of de inpassing in bestemmingsplannen en gedachten van de welstandscommissie. Ook de eisen die aan de bouwer of aannemer moesten worden gesteld kwamen aan bod.

Het doel van de uitzendingen was, dat de kijkers op een gemakkelijk toegankelijke manier een beeld krijgen van de verschillende aspecten die met particulier opdrachtgeverschap samenhangen en vooral hoe bevredigend het resultaat kan zijn. De meeste bewoners zijn namelijk helemaal verknocht aan hun huis!

Bewoonbaar verklaard werd uitgezonden door TV-Oost in de periode november tot en met december, op woensdagen duurde telkens 18 minuten. Het programma werd daarna iedere twee uur herhaald. Naarmate de programmareeks vorderde bleken de kijkcijfers aan te geven dat de publieke belangstelling groeide. Dit is mede aanleiding om te onderzoeken of de programmareeks ook in 2005 een vervolg kan krijgen.