22-03-07 | Boost in Twente

Datum en aanvang

22 maart 2007

Hoe publiek opdrachtgeverschap verschuift naar privaat opdrachtgeverschap.

Het rijksmotto ‘Centraal wat moet, decentraal wat kan’, heeft ongetwijfeld effect op de kwaliteit van het publieke opdrachtgeverschap. Maar ‘kwaliteit’ blijkt inmiddels ook een concurrentiemiddel te zijn tussen semi-publieke partijen zoals onderwijs- en gezondheidsinstellingen. Burgers zijn klanten geworden. En die kun je met kwaliteit aan je binden. Dat bleek tijdens de door het Architectuurcentrum Twente georganiseerde debatavond op 22 maart in het nieuwe ROC-gebouw in Almelo.