26-10-06 | Boven alle peil

Datum en aanvang

Gehouden op 26 oktober 2006

Water: een van de meest onderschatte componenten van de toekomstige ruimtelijke ordening. Water is ook ‘hot’. Naast de op te lossen problemen als verdroging en retentie zijn er de rapporten die spreken over toenames van twintig procent van de regenintensiteit in de eerstvolgende decennia. Toch wordt er nog weinig nagedacht over de ruimtelijke consequenties. Water is niet meer alleen een civieltechnisch probleem. Water als integraal ontwerpbestanddeel op alle schaalniveaus, landschappelijk, stedenbouwkundig en architectonisch, staat nog in de kinderschoenen.

Het Architectuurcentrum Twente wil het publiek overtuigen van de ernst en omvang van het watervraagstuk en tegelijk het ontwerpen aan, op of onder water (multifunctioneel water/grondgebruik) op een hoger plan brengen. Beperken we ons tot het zichtbaar maken van ondergrondse waterstromen (zoals de Roombeek in Enschede) en het fraai ontwerpen van gescheiden waterafvoeren in bijvoorbeeld de vorm van wadi’s? Of zijn dit slechts goedkope trucs om commercieel aantrekkelijk wonen te promoten onder het mom van milieubewustheid. Zijn we het stadium van ‘fun’ inmiddels niet voorbij en moet de ontwerpopgave niet opnieuw gedefinieerd worden waarbij serieus rekening wordt gehouden met water als structurele component in de ruimtelijke ordening.