22-09-11 | De dag van de Creatieve Industrie (Cday)

Datum en aanvang

donderdag 22 september, 09.30 tot 18.00 uur, de Creatieve Fabriek, Tuindorpstraat 61, 7555 CS Hengelo

Op initiatief van regiobranding Twente organiseren stichting Fris, Industrial Design Centre en Architectuurcentrum Twente 'Cday', samen met Syntens en de provincie Overijssel.

Wij nodigen de creatieve sector uit om deel te nemen aan Cday door 's morgens de Forumdiscussie bij te wonen of ’s middags mee te denken in brainstormsessies, waarbij ondernemers een probleem voorleggen aan de creatieve sector. U kunt ook de dag gewoon bezoeken en kennismaken met presentaties van ondernemingen in de creatieve sector. Daarnaast is het mogelijk om met uw eigen onderneming een presentatie te verzorgen.

Waarom Cday

Het Kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. De Creatieve Industrie is daar een van. In zogenaamde topteams hebben ondernemers, wetenschappers en de overheid gezamenlijk aan adviezen gewerkt waarin zij aangeven met welke maatregelen de sector kan blijven concurreren op de wereldmarkt. Op 17 juni heeft het topteam Creatieve Industrie het adviesrapport aangeboden aan minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 16 september zal de minister antwoorden op de gedane adviezen. Deze willen we meenemen in het programma van Cday. www.top-sectoren.nl/creatieveindustrie

In het rapport worden een aantal cluster gebieden aangemerkt in Nederland met een hoge concentratie creatieve ondernemingen en instellingen. Twente zit daar niet bij. Is dat terecht? Of speelt onze bescheidenheid ons ook hier parten. Dat willen we zichtbaar maken tijdens Cday.
Op deze dag wil de creatieve industrie in Twente haar creatieve vermogen in de volle breedte tonen en ondernemers/opdrachtgevers laten ervaren wat creatief denken kan bijdragen aan succesvol ondernemen.

Doel van Cday

Het doel van Cday is tweeledig:
1. Het realiseren van een laagdrempelig programma ( zoals het Engelse ‘Designing Demand’, het Vlaamse ‘Humin’ en het Ierse ‘Innovation by Design’) waardoor ondernemers bijgestaan worden bij creatieve uitbesteding en tegelijkertijd de strategische inzet van de creatieve industrie wordt bevorderd.
2. De Creatieve sector in Twente te verbinden met bedrijven om deze te helpen meer te innoveren, de concurrentiepositie te versterken en daardoor meer succesvol te zijn. (uit onderzoek blijkt dat design 20% meer omzet oplevert)

Het programma

Ochtend   
Doelgroep Beleidsbepalers en creatieve sector
Dagvoorzitter Henk Nijhof

09.30 uur Ontvangst en opening van de dag Cday.
10.00 uur Inleiding door Dany Snokx (Humin)
10.30 uur Forumdiscussie met vertegenwoordigers van de creatieve sector in Twente, Syntens, Provincie, Kennisinstellingen (UT, Saxion, ROC van Twente)), Dutch Creative Industries, etc..
12.15 uur Afronding/conclusie/vervolg
12.30 t/m 13.30 uur Lunchbreak. Gelegenheid om Cday Expo te bezoeken.

Middag   
Doelgroep Ondernemers,beleidsbepalers, de creatieve sector, studenten, belangstellenden

13.30 uur Ontvangst voor middagprogramma
14.00 uur Inleiding door Dr. G. (Gerda) Gemser, Professor product innovatie en management Universiteit Delft. Presentatie van haar onderzoek ‘Effectiviteit en Design’.
14.30 uur Creatieve sessies, 5 of meer  ondernemers leggen een serieus probleem voor aan een aantal creatieven van diverse disciplines. 5 tafels waarbij publiek mag aanschuiven en meedenken.
15.30 uur Wat hebben de sessies opgeleverd en hoe verder.
16.00 uur Einde programma

Cday Expo

10.00 t/m 18.00 uur Presentatie van de Creatieve Industrie, organisaties en kennisinstellingen. Productpresentaties, demonstraties, performances, etc.

Mag-in-een-dag

08.00 t/m 16.00 uur 10 teams bestaande uit vormgevers, schrijvers, fotografen en studenten maken in een dag een magazine over de creatieve industrie.
07.00 uur Ontbijt en briefing
08.30 uur Start
14.00 uur Alle items opgeleverd
17.30 uur Aanbieding eerste Magazine

Clip-in-een-dag

08.00 t/m 16.00 uur De talentvolle band Stephanie June heeft een song gemaakt met als titel Get Connected. Het thema van de regiobranding campagne. Creatieve film en video makers gaan de uitdaging aan om van de beeld en geluisopnames van de band een clip te maken.
08.30 uur Start
16.30 uur Presentatie clips
17.30 uur Bekendmaking van de beste clip

My design in 3D

Studenten ontwerpen een gebruiksartikel (afhankelijk van de mogelijke grote). Het beste ontwerp wordt geprint in 3D.
10.00 uur start. Men kan de hele dag instappen.
14.00 uur Bekendmaking beste ontwerp
17.00 uur Ontwerp geprint.

Klik hier voor meer informatie over Cday