12-11-09 | Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit in Overijssel

Datum en aanvang

Donderdag 12 november 2009, 13.00 tot 17.00 uur, Theater Odeon, Blijmarkt 25 in Zwolle


Het Architecturucentrum Twente is sinds 2006 partner van het AtelierOverijssel.

Op donderdagmiddag 12 november vanaf 13.00 uur presenteert het AtelierOverijssel met haar partners en de Provincie Overijssel de concrete resultaten die in Overijssel te zien zijn.

Op deze dag komen ook de vier meest recente projecten op het gebied van mobiliteit, de vrijetijdseconomie, water & natuur en het proces van ruimtelijke kwaliteit aan de orde.

De vier projecten

Het project ‘Mobiliteit’ helpt betrokkenen op weg naar een optimale samenhang tussen ruimtelijke opgaven en de ontwikkeling van een verkeersverbinding tussen Almelo en Zwolle.

In het project ‘Vrijetijdseconomie’ is onder leiding van professor Hans Mommaas gewerkt aan twee robuuste identiteiten, ‘OverIJssels Water’ en ‘Landgoed Twente’, die de mogelijkheden voor recreatie en ruimtelijke kwaliteit in Overijssel versterken.

Voor ‘Ruimtelijke Kwaliteit en Proces’ is via analyses, praktijkvoorbeelden en discussies onderzocht onder welke condities ruimtelijke kwaliteit daadwerkelijk ontstaat in het planproces.

Voor ‘Water en Natuur II’ is gekeken hoe de lessen uit het eerste Atelierproject optimaal in de praktijk worden meegenomen. Hierbij zijn drie thema’s onder de loep genomen: particuliere natuurontwikkeling, stadsnatuur en grote natuuropgaven.

Meer informatie leest u op www.atelieroverijssel.nl