19-06-08 t/m 21-06-08 | Dagen van Roombeek

Op 19, 20 en 21 juni stond Enschede in het teken van de wederopbouw van Roombeek. Centraal stonden de stedenbouw en architectuur en de rol die Pi de Bruijn daarin heeft gespeeld.

De driedaagse was een initiatief van het Architectuurcentrum Twente dat dit jaar extra aandacht wilde geven aan de wederopbouw van de wijk. In Roombeek is immers een belangrijk deel van de nieuwe bebouwing opgeleverd en bovendien is in 2007 aan het project de ‘Gouden Piramide’ toegekend, de prijs voor voorbeeldig opdrachtgeverschap. Het Architectuurcentrum Twente wilde met een internationaal georiënteerd symposium de kwaliteit van de stedenbouw in Roombeek onder de loep nemen en in een breder perspectief plaatsen. Met rondleidingen en openstelling van veel gebouwen en woonhuizen zou de architectuur bij een breed publiek onder de aandacht worden gebracht en zou bovendien aansluiting worden gevonden bij de landelijke Dag van de Architectuur op 21 juni.

Vanwege de omvang van het project en de grootschalige ambitie, is aansluiting en samenwerking gezocht met de gemeente Enschede en het projectbureau Roombeek. In gezamenlijkheid is het programma definitief ingevuld waarbij de gemeente Enschede zich eindverantwoordelijk stelde voor de symposiumdagen op 19 en 20 juni en het Architectuurcentrum Twente eindverantwoordelijk werd voor de Dag van de Architectuur op 21 juni.

Mede dank zij de medewerking van Medialab en de afdeling RODSOB van de gemeente Enschede kon de driedaagse uitgroeien tot een geslaagd evenement met een bijzonder grote belangstelling. Op 19 en 20 juni hebben respectievelijk 160 en 220 personen de bijeenkomsten bijgewoond. De belangstelling op 21 juni was heel erg groot. De schatting was dat circa 2.500 mensen de open dag hebben bezocht waarvan de meeste ook meerdere opengestelde woonhuizen en gebouwen van binnen hebben kunnen bekijken.

De foto's zijn gemaakt door Luuk Nijenhuis en Dennis de Raaf.