Gerelateerde items

08-05-03 | Dan liever de lucht in (presentatie van ontwerpworkshops)

Datum en aanvang

Gehouden op 8 mei 2003

Alle gebouwen hoger dan 4 bouwlagen wordt in Twente al hoogbouw genoemd. Toch wordt er flink getrokken en geduwd aan de kaders van het bestaande platte referentiebeeld. De toenemende noodzaak om de stedelijke woningvoorraad te doen groeien staat op gespannen voet met de steeds luider klinkende roep om zuinig te zijn met stadsuitleg.

Verdichting en ook hoogbouw kunnen een antwoord zijn op dit dilemma. Kruipen we dichter bij elkaar of gaan we liever de lucht in? En waar kan dat en hoe moet dat? Een baanbrekende discussie is nodig. Het Architectuurcentrum Twente heeft daarom op 21 november 2002 hoogbouw als serieuze optie gepositioneerd, als ontwerpopgave ter discussie gesteld en de ontvankelijkheid van het publiek gepeild. De centrale vraag was: Wat moeten we in Twente wel en niet doen met hoogbouw?

Op basis van de uitkomst van de toen gevoerde discussie heeft de werkgroep Hoogbouw van het Architectuurcentrum Twente besloten een vervolg te geven aan het thema in de vorm van een aantal ontwerpworkshops voor studenten van Hogescholen op 24 april en op 8 mei. Het doel is de visies op hoogbouw te stimuleren en de doelgroep (ontwerpers, beslissers en het publiek) inspireren/uitdagen aan de hand van concrete maar fantasievolle ontwerpen.