08-01-04 | De kunst van het bewaren

Datum en aanvang

Gehouden op 8 januari 2004

De kunst van het bewaren is bij uitstek van toepassing op zaken die zo waardevol zijn dat wij daar nog lange tijd van willen genieten, van willen leren of die gewoonweg niet uit onze herinnering mogen verdwijnen. Het Architectuurcentrum Twente viert in 2004 haar eerste lustrum. In vijf jaar tijd is een kleinschalig initiatief uitgegroeid tot een professionele organisatie die een rol van betekenis speelt in het debat over de ruimtelijke ordening in Twente. Wij hopen dat u met ons van mening bent dat het architectuurcentrum de moeite waard is om voor lange tijd te bewaren. Het thema 'bewaren' staat dan ook centraal op de bijzondere lustrumbijeenkomst op 8 januari 2004 in het Rijksmuseum Twenthe.

De techniek en de ethiek van het restaureren van architectuur zullen door vier vooraanstaande deskundigen vanuit verschillende invalshoeken worden besproken.

De bijeenkomst wordt in samenwerking met Het Oversticht en het Rijksmuseum Twenthe georganiseerd. Onderdeel van de bijeenkomst is een bezoek aan de tentoonstelling 'De Kunst van het Bewaren' over restauratie en conservering van kunstvoorwerpen.