01-01-18 t/m 31-12-18 | De wereld verandert, het architectuurcentrum verandert mee

Beste websitebezoeker,

Sinds haar oprichting in 1999 heeft het Architectuurcentrum Twente er naar gestreefd om het openbare debat over onze gemeenschappelijke leefomgeving te voeden met actuele, uitdagende en opiniërende discussies. Dit doet het Architectuurcentrum Twente vóór en samen mét alle relevante beroepsgroepen, beleidsmakers en Twentenaren. Het heeft in de loop der jaren geresulteerd in een indrukwekkende reeks activiteiten en publicaties waarin onze leefomgeving in de meest brede zin van het woord aandacht heeft gekregen. Daarmee heeft het Architectuurcentrum Twente ontegenzeglijk een bijdrage geleverd aan het bewustzijn voor omgevingskwaliteit en het inzichtelijk maken van de ruimtelijke uitdagingen in onze regio; dit mede dankzij de ondersteuning van trouwe relaties en de landelijke stimuleringsfondsen.

Het ACT heeft met haar activiteiten altijd een vinger aan de pols van de actualiteit willen houden. Meebewegen met de tijd is een voorwaarde om hierin scherp te blijven. Mede hierom hebben het voltallige Bestuur en de Programmaraad gemeend met ingang van het nieuwe jaar haar rol anders te moeten organiseren en vormgeven. De enthousiaste ideeën daaromtrent zijn vergevorderd en wij zullen u hierover de komende tijd verder informeren. Om u een beeld van deze ideeën te geven:
- Activiteiten worden gekoppeld aan een halfjaarlijks thema;
- Er komt een opiniërend en journalistiek tijdschrift (papier en digitaal);
- Op basis van de thema’s worden diverse netwerken actief gekoppeld en gekruist;
- Er wordt intensief samengewerkt met de Bond van de Nederlandse Architecten (BNA) en verschillende onderwijsinstellingen.

Populaire, lopende activiteiten zoals ‘Archi-idols’ en ‘Geslaagd Ontwerp’ zullen in 2018 vooralsnog worden voortgezet op de voor u vertrouwde wijze. Voor vragen over deze projecten kunt u contact opnemen met Ruud van der Koelen (06-24874084) of mailen naar info@architectuurcentrumtwente.nl .

Het huidige bestuur zal haar taken, na afronding van haar financiële en operationele verantwoordelijkheid over 2017, neerleggen en maakt ruimte voor een nieuw bestuur. Wat echter absoluut niet verandert, is dat het Architectuurcentrum Twente toegewijd blijft om het openbare debat over de leefomgeving van onze regio met actuele, uitdagende en opiniërende discussies te voeden. Samen met, voor en dankzij onze relaties!

Het Architectuurcentrum Twente verandert vanaf 1 januari 2018 niet alleen inhoudelijk, maar tevens praktisch. Wilt u in contact komen met het Architectuurcentrum Twente dan kan dat via het mailadres: info@architectuurcentrumtwente.nl

Door de omschakeling naar de nieuwe organisatie kan het momenteel eventueel iets langer duren voor u een reactie van ons krijgt dan u gewend bent.

We hopen op uw begrip en blijvende steun in de nieuwe koers van het Architectuurcentrum Twente.

Met vriendelijke groet,

Het voltallige Bestuur en Programmaraad van het Architectuurcentrum Twente
Nieuwe Schoolweg 4
7514 GC ENSCHEDE
info@architectuurcentrumtwente.nl