18-10-17 | De zelfvoorzienende (regio) metropool

Datum en aanvang

Datum: woensdag 18 oktober, 19.30 uur
Locatie: Melkhal, ingang Kottendijk te Enschede
Toegang: gratis, aanmelden middels formulier onderaan deze pagina

Inleiders

Keynote speaker:
Ulf Hackauf - architect, educator (TU Delft) & Urban metabolist. Hackauf was jarenlang als onderzoeker verbonden aan The Why factory (denktank TU Delft) waar hij als co-auteur verschillende publicaties voor uit heeft gebracht.

Voorbeelden uit de regio:
1. Afval en grondstoffen: Ido Sellis - ontwikkelengineer bij Twence
2. Water: Jaap Nonnekens - senior-adviseur, zuiveringstechnologie en waterketen van het waterschap Vechtstromen
3. Voedsel: Peter Borkens - World Of Walas, vestiging Enschede
4. Architectuur: Martine Schipper - architect/directeur Schipper/Douwesarchitecten

Zelfvoorzienend vermogen van de regio

Twente heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een regiometropool: - oude stedelijke centra en nieuwe (sub)centra vormen samen met kleinere kernen een stedelijk gebied met een regionale omvang van ruim 600.000 inwoners. Het tussenliggende natuur-, landbouw- en recreatielandschap heeft in Twente, in vergelijking met andere regiometropolen, van oudsher een zeer herkenbare geografische en culturele identiteit. Maar de druk op dit landschap is, met de ook voor Twente geprognotiseerde verdere verstedelijking, onverminderd hoog.

De stedelijke regio bestaat uit vele uiteenlopende milieus die niet alleen elk voor zich aandacht behoeven, maar vooral ook in onderlinge samenhang vragen om antwoorden op hedendaagse stedelijke thema’s als energie, voedselproductie, werkgelegenheid, waterhuishouding, woningbouw, natuurbeheer, etc. Daarbij ondergaan deze thema’s een toenemende schaalvergroting en complexiteit.

Tegelijkertijd maakt de overheid in de aanpak van deze thema’s een terugtrekkende beweging door minder initiërend en meer faciliterend op te treden. Er is meer ruimte voor de marktwerking en particulier initiatief wordt gestimuleerd. Het zelforganiserend-, en zelfvoorzienend vermogen van de samenleving wordt aangesproken. Hierbij is er een groeiend besef dat de regio bij uitstek het niveau is waarop deze thema’s in praktische zin kunnen worden opgepakt.

Ook Twente moet de komende jaren deze thema’s aangaan. In hoeverre is het wenselijk en mogelijk dat Twente thema’s als energie, voedsel, werkgelegenheid als zelfvoorzienende entiteit kan behandelen? En in hoeverre zal haar sterkste kwaliteit, het karakteristieke Twentse landschap, als mentale en ruimtelijke verbinding daarin een stimulerende, cruciale of wellicht nadelige rol betekenen?

Met dit onderwerp wil Architectuurcentrum Twente de aandacht vestigen op het zelfvoorzienend vermogen van de regio. Waar liggen de uitdagingen en kansen voor Twente? En wat betekent dit voor de leefomgeving?