22-04-10 | Een nieuwe raad, een nieuwe agenda

Datum en aanvang

Donderdag 22 april, 19.30 uur. Oude Ambachtschool, Boddenkampsingel 80, Enschede

Nadat op 3 maart de nieuwe gemeenteraad werd gekozen, haastte eenieder zich om de nog lege agenda’s van de gekozen raadsleden als eerste gevuld te krijgen. De toekomst van de stad staat op het spel! In Enschede heeft stadstedenbouwer Ton Schaap zijn wensenlijst klaar en wil dit graag aan de nieuwe volkvertegenwoordigers kenbaar maken. Waar gaat het in Enschede om? Wat moet er op stedenbouwkundig gebied gebeuren om voorbereid te zijn op de stad van morgen? Er zijn veel plannen, ontwikkelingen, maar ook verstoppingen en vertragingen. Een scherpe en alerte focus is gewenst. Van ontwerpers, beleidmakers maar nu als eerste van bestuurders.

In Enschede is de spoorzone een van de belangrijkste en meest complexe transformatiegebieden. Hier concentreren zich uiteenlopende vraagstukken op één locatie. Stadsvernieuwing, revitalisering, het creëren van nieuwe woonmilieus, een stedenbouwkundige maar ook een culturele en recreatieve verbinding maken met de noordzijde van de stad. Het zijn met elkaar vervlochten thema’s die hier aan de orde zijn. De spoorzone is al jarenlang, door veel ontwerpers onder de loep genomen. Dat heeft nog niet geleid tot actie. Tijd voor knopen doorhakken! Tijd voor ferme bestuurders!

Niet alleen maar stedenbouw vanavond. In Enschede is ook ‘Architectuur’ volop in de belangstelling komen te staan. Het is speerpunt van beleid. De kwalitatief hoogwaardige architectuur in Enschede is in opdracht van de gemeente Enschede in kaart gebracht door Architectuurcentrum Twente. Een primeur: de Digitale Architectuurgids Enschede gaat vanavond on-line!

Programma

19.30 u - Digitale Architectuursite Enschede Presentatie door de nieuwe wethouder van RO.
19.45 u - Ton Schaap stadstedenbouwer, geeft een overzicht van alle binnenstedelijke plannen van Enschede die de komende jaren gaan spelen (MST, Spoorzone, Auke Vleerstraat, Hengelosestraat UT viaduct, Zuidelijke invalsweg etc.).
20.15 u - Errik Buursink stedenbouwkundige bij de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, reageert. Albert Fien leidt de discussie met het aanwezige publiek. Fien is lid van de programmaraad van het Architectuurcentrum Twente en voormalig stedenbouwer in Almelo en Apeldoorn.
20.30 u - Pauze
20.50 u - Spoorzone Enschede Diverse presentaties van eerder ontwikkelde plannen.
21.10 u - Ton Schaap reageert en presenteert het uiteindelijke Spoorzone Enschede plan.
21.30 u - Henk Bouwman stedenbouwkundige en directielid bij HKB stedenbouwers uit Rotterdam reageert. Albert Fien leidt de discussie met de zaal.
22.00 u - einde van de avond