29-11-06 | Erventransformaties - AtelierOverijssel

Datum en aanvang

Gehouden op 29 november 2006

In samenwerking met het Architectuurcentrum Twente heeft het AtelierOverijssel de transformatie van boerenerven zowel in de 'breedte als de diepte' benaderd. Als werkvorm werd gekozen voor het samenbrengen en uitwisselen van kennis. Als eerste werd een serie werkateliers opgebouwd rond thema's als VAB's (Vrijgekomen Agrarische Bebouwing), nieuwe erven, rood-voor-rood, wat kunnen we leren van de nieuwe landgoederen, etc.. Dit leidde tot noties van ruimtelijke kwaliteit (en hoe die te implementeren) bij de transformatie van de boerenerven. Deze noties vormden de input van een grootse ervenmanifestatie, die op 29 november 2006 werd gehouden. Het project werd geadresseerd aan de diverse organisaties en individuen die een rol spelen bij het tot stand brengen van erven met ruimtelijke kwaliteit. Dit is een brede doelgroep van initiatiefnemers, (boeren)adviseurs en rentmeesters - die een belangrijke rol spelen aan de keukentafel - en de diverse overheidsorganisaties die een rol spelen bij het stimuleren, faciliteren en toetsen van de erftransformaties.

De manifestatie vond plaats op het erf Dunnebier nabij Varsen (Ommen).

Circa honderd deelnemers werden tijdens de manifestatie opgesplitst in vijf groepen (de ‘huizen’) waar zij onder leiding van een gespreksleider telkens twee cases bespraken en becommentarieerden waarbij aanbevelingen werden geformuleerd die van belang zijn bij het ontwerpen en de procesgang.

Locatie   
Erf Dunnebier, Varsen

Deelnemers   
Circa 100 bestuurders, ambtenaren, boeren, architecten, landschapsarchitecten, adviseurs e.a.