22-03-01 | Gedenken en rouwen in Twente

Datum en aanvang

Gehouden op 22 maart 2001

Veel begraafplaatsen hebben forse uitbreidingsplannen en nieuwe vormen van grafmonumenten doen hun intrede. Binnen het stedelijk gebied vormen begraafplaatsen belangrijke groene ruimten die de stad blijven geleden. Het is daarom een belangrijke ruimtelijke opgave geworden waarin in toenemende mate rekening moet worden gehouden met de vele nieuwe vormen van begraven en bijbehorende rituelen. Veel van de door de textielindustrie in de jaren 50, 60 en 70 uit Zuid Europa aangetrokken arbeidskrachten hebben inmiddels behoefte aan uitvaartmogelijkheden voortkomend uit de pluriforme culturen die zij naar Twente hebben meegenomen.