08-06-06 | Grenzeloos Bouwen - Bauen ohne Grenze

Datum en aanvang

Gehouden op 8 juni 2006

Nederlanders gaan in Duitsland wonen, Duitsers in Nederland. In het grensgebied is dat al jaren gaande. De redenen van deze minivolksverhuizing zijn divers maar vooral toch van economische aard. Het niveau waarop de immigranten bouwen sluit niet altijd aan bij de bestaande bouwcultuur en de kwaliteit steekt dan ook wel eens nadelig af. Dit is vaak het geval als Nederlanders op Duits grondgebied hun eigen plannen, veelal cataloguswoningen, realiseren. Ook Duitse nieuwkomers in Nederland brengen hun eigen plannen mee, maar hier is nog het stroomlijnend advies van Welstand van toepassing. Toch zijn er zowel in Duitsland als in Nederland woonwijken te vinden die door beide bevol-kingsgroepen worden gewaardeerd. Zo kennen we in Nederland ’t Lansink in Hengelo en Het Teesinkbos in Boekelo. In Duitsland zijn bijvoorbeeld Margaretenhöhe in Essen en Siedlung Schlesienstrasse in Münster, voor iedereen geliefde woonoorden. Het zijn voorbeelden van woonwijken die ook na tientallen jaren kwaliteit en woongenot blijven bieden.