01-11-17 | Groen als vergeten strategie

In samenwerking met Saxion stadsLAB organiseert Architectuurcentrum Twente een discussie, waarbij wordt onderzocht hoe landschappelijke interventies (groen, blauw & recreatief) ingezet kunnen worden als strategie om het vestigingsklimaat in Twente positief te beïnvloeden. De aanwezigheid van krimp, het verval in binnensteden, de onderwaardering of vanzelfsprekendheid van groen in de leefomgeving, de kosten-baten perceptie maakt een groene strategie in de ruimtelijke ontwikkeling en transformatie kansrijk en tegelijk niet makkelijk of voor de hand liggend. Daarom is groen vaak een vergeten strategie in de stadsontwikkeling.

Datum en aanvang

Datum: woensdag 1 november, 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Locatie: Arena-locatie, Saxion (oude ziekenhuis) ruimte Z1.04a, Ariensplein 1 te Enschede
Toegang: gratis, aanmelden middels formulier onderaan deze pagin

Groen als vergeten strategie

Groen is belangrijk voor de leefbaarheid van steden. Singapore is hiervan het markantste voorbeeld met het voorbeeld van het project ‘Gardens by the bay’. Het landschap in en om de stad is ook een steeds belangrijkere factor voor de Nederlandse concurrentiepositie. Bovendien is het landschap de onderlegger waar verschillende grote veranderingen de komende jaren op zullen plaatsvinden, zoals duurzame energie, klimaatbestendigheid en de groei van de steden. Dit leidt tot kansen maar vaak ook tot lastige keuzes. Denk aan de overstromingen in de VS en India.

Keynote speaker

Berno Strootman, rijks adviseur voor de fysieke leefomgeving en landschapsarchitect/directeur Strootman landschapsarchitecten, Amsterdam

Overige inleiders

- Merten Nefs, project manager Design & Research van de Vereniging Deltametropool
- Michel Flooren: programmamanager Gebiedsontwikkeling & Leisure van de Saxion Hogeschool (Michel is verhinderd. Diele Biemold, adviseur strategie en beleid gemeente Hengelo, neemt het over.)

Discussie

De avond wordt afgesloten door een discussie met het aanwezige publiek en panel van deskundigen.