28-01-04 | Grolsch: "majestueus complex" of "rijp voor de sloop"?

Datum en aanvang

Gehouden op 28 januari 2004

In de loop van 2005 zal Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV haar bedrijfsactiviteiten op de voormalige locatie in Enschede-Noord beëindigen. Een imposant gebouwencomplex van bijna 6 ha, midden in de stad, komt dan vrij. In de komende jaren zal het complex, in samenhang met het project Roombeek, worden ontwikkeld. Een uiterst actueel thema nu de wederopbouw van Roombeek in volle gang is. Wat is de stand van zaken?

De vraag of het Grolsch-complex rijp is voor de sloop of dat er een nieuwe, majestueuze toekomst in het verschiet ligt, is voor velen al geen vraag meer. Over de uitwerking van het antwoord kan (nu nog) verschillend gedacht worden! De huidige locatie aan de rand van Roombeek komt medio 2006 vrij. Het is om meerdere redenen een interessant complex. De ontwikkelingsgeschiedenis is zichtbaar in het complex met gebouwen uit verschillende tijden. Door de ligging – omringd met woonwijken – zijn de ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden steeds zeer beperkt geweest, waardoor de brouwerij gedwongen werd het terrein intensief te benutten. Stapeling van functies en intensief ruimtegebruik zijn daarvan het gevolg.

Nu de compacte bebouwing haar oorspronkelijke functie kwijtraakt is sloop een optie. Maar kan het complex, dat met de ligging tegen Roombeek zo lang beeldbepalend is geweest voor dit deel van Enschede, wellicht een bijdrage gaat leveren aan de opgave om te komen tot een levendig stadsdeel? Kunnen bestaande gebouwen daar een functie in hebben? Blijft het markante gebouw een herkenningspunt?

In tijden van citybranding en bewustwording van eigentijdse bedrijfscomplexen, lijkt het te borrelen van de kansen. De Academie van Bouwkunst Arnhem heeft het voorafgaande half jaar – op uitnodiging van Projectbureau Wederopbouw -  een ontwerpatelier gewijd aan het bestaande Grolsch-complex op de locatie Enschede Noord. Daaruit zijn verschillende ideeën voortgekomen die door enkele studenten op deze discussieavond werden toegelicht, en becommentarieerd door deskundigen van uiteenlopende disciplines. De ideeën liepen uiteen van sloop en herontwikkeling tot renovatie en spectaculair hergebruik Het Architectuurcentrum Twente organiseerde in samenwerking met Projectbureau Wederopbouw deze discussieavond.

Inleiders: de studenten die hun plannen presenteerden:
Commentatoren:  
- Ton Schaap, stedenbouwkundige te Amsterdan
- Piet Ziel, stedenbouwkundige te Almelo
- Harry Abels, architect IAA-architecten en voorzitter programmaraad
Gespreksleider: Albert Fien, stedenbouwkundige te Apeldoorn
Locatie: Infocentrum Het Roombeek, Schurinksweg 97  te Enschede. Hier was ook de expositie van het ontwerpatelier te zien (van 29 januari tot 14 februari 2004).
Bezoekers: 100 personen