15-11-06 | Habitat - Proeftuin Twente

Datum en aanvang

Gehouden op 15 november 2006

Als afsluiting van de manifestatie Proeftuin Twente - waarin kunstenaars op zoek gingen naar de identiteit van Twente – is op 15 november 2006 een expertmeeting georganiseerd waaraan alle Twentse gemeenten deelnamen (Proeftuin Twente was een langlopend project; een initiatief van Kunstvereniging Diepenheim waarin het Architectuurcentrum Twente participeerde). Tijdens de meeting is getracht de samenwerking tussen de verschillende gemeenten te intensiveren waarbij op basis van gemeenschappelijk belang een aanzet is gemaakt voor een Twentse route waarin verschillende gemeentegrensoverschrijdende en identiteitsbepalende aspecten worden gekoppeld. Het project zal een vervolg krijgen.

Locatie   

Rijksmuseum Twenthe, Enschede

Deelnemers   
circa 40 vertegenwoordigers van de Twentse gemeenten, Waterschap Regge en Dinkel, vormgevers van diverse disciplines, Provincie Overijssel e.a.