09-12-09 | Hart van Zuid leeft!

Datum en aanvang

Woensdag 9 december 2009, 19.30 uur, Poppodium Metropool, Industrieplein 10, Hengelo
Het gaat goed met Hart van Zuid. De eerste contouren zijn dit jaar in rap tempo zichtbaar geworden. Het ROC van Twente is op 14 oktober jl. door Hare Majesteit geopend, Poppodium Metropool opende in week 45 officieel haar deuren en de stationsonderdoorgang nadert steeds meer haar spectaculaire voltooiing. Maar ook de aanleg van de Laan Hart van Zuid, de opening van appartementcomplex De Buigerij en later dit jaar de opening van De Weverij zijn allemaal momenten waar we afgelopen jaar bij stil hebben gestaan.

De rijksbijdrage van 14,5 miljoen euro die in september aan het project werd toegekend, benadrukt nog eens dat Hart van Zuid landelijk goed op de kaart staat. Hart van Zuid is van groot belang voor de stad, voor Twente en nu ook voor heel Nederland. Dat is iets om trots op te zijn. Tevens is het jaar 2009 gebruikt om te kijken waar we nu staan. Dat heeft geresulteerd in een geactualiseerde versie van het Masterplan.

In dit Masterplan worden de stappen toegelicht die, dankzij de steun van diverse partijen en dan met name de gemeente Hengelo, Van Wijnen, Netwerkstad Twente, Regio Twente, provincie Overijssel en het Rijk, Hart van Zuid tot een goed eindresultaat kunnen brengen.

Boekpresentatie Masterplan

Wij nodigen u graag uit om aanwezig te zijn bij de boek- presentatie van het Masterplan. Het programma van deze avond zal met name interessant zijn voor u als vak- geïnteresseerde in stedenbouwkundige projecten.

Programma

19.30 uur  Ontvangst in wintertuin Poppodium Metropool
20.00 uur
  Welkomstwoord door Jan Nieuwenhuizen, algemeen directeur Hart van Zuid
20.05 uur
  Kwaliteitsbewaking en stand van zaken Hart van Zuid door Ton Schaap, supervisor
                  Hart van Zuid en stedenbouwkundige bij de gemeente Amsterdam
20.25 uur
  Bewaren door ontwikkelen: industrieel erfgoed in het (Master)plan door Hubert Jan
                  Henket, supervisor Hart van Zuid en architect Henket en partners
20.45 uur
  Uitreiking Masterplan door Ton Schaap aan College van B&W en directie Van Wijnen
20.50 uur
  Pauze en foto-expositie Hart van Zuid in beeld door Christian Richters en
                  Tessa Posthuma de Boer
21.00 uur 
Nieuwbouw kantoor Siemens in stationsomgeving door NL Architects
21.15 uur
  Paneldiscussie met de inleiders aangevuld met Joost van Kimmenaede (Van Wijnen) en
                  Jan Bron (gemeente Hengelo) Hoe breng je een project als Hart van Zuid in deze tijd
                  naar de eindstreep?
21.45 uur
  Netwerkborrel