13-05-04 | Hengelo: mooi van lelijkheid ...

Datum en aanvang

Gehouden op 13 mei 2004

Symposium in samenwerking met gemeente Hengelo en woningcorporatie St. Joseph uit Hengelo over de toekomst van de architectuur in Hengelo. Aanleiding was de prijsvraagronde Europan 7 waarbij een suburbaan gebied aan de noordrand van het centrum van Hengelo één van de locaties was. Hengelo ontbeert een historisch centrum; het is een relatief jonge stad die met de opkomst van de machine-industrie in het begin van de vorige eeuw groot is geworden. Daarnaast heeft oorlogsschade dat wat er nog aan oude bebouwing was, verloren doen gaan. De ontwikkeling van Hengelo heeft geresulteerd in een stad die is opgebouwd uit fragmenten. De Hengeloërs hebben behoefte aan een inhoudelijke discussie om zich op de toekomst te oriënteren.

Een overzicht van de ingediende plannen van Europan 7 locatie Hengelo was tot 14 mei in de hal van het Hengelose Stadhuis te zien. 

Inleiders   

- Guido Weeber, wethouder te Hengelo gaf een introductie van het thema.
- Kurt van Belle Patricia Medina, architecten en Europan-winnaars. Zij stelden tijdens hun voorbereidend onderzoek vast dat Hengelo een stad is met duidelijke groeipijnen. Het tussengebied dat destijds ontstond tussen het stadshart en dat wat er buiten gebeurt, was voor hen een leidraad in het onderzoek. In de sprong van het suburbane naar het urbane gebied misten zij de kwaliteit van het buitengebied. Kurt van Belle lichtte zijn inleiding toe hoe in hun winnende ontwerp het ontbrekende kader wordt opgevuld.
- Maarten Kloos, juryvoorzitter van Europan 7 en directeur ARCAM, vond dat Hengelo een stad is die geschapen is om het begrip suburbia te illustreren: “Tot in het hart van de stad heb je het gevoel dat het werkelijke centrum heel ergens anders ligt.” Kloos hield een aantrekkelijk gebracht pleidooi voor de stedenbouwkundige wanorde die hij in Hengelo aantrof en de mogelijke landschappelijke uitbuiting daarvan.
- Harm Tilman, hoofdredacteur van het blad De Architect, beperkte zijn inleiding hoofdzakelijk tot een vergelijk tussen zijn geboorteplaats Zwijndrecht en Hengelo.

Forum   

de inleiders, aangevuld met de initiators van Europan 7 in Hengelo:
- Peter Pinkhaar, directeur bestuurder St. Joseph, woningcorporatie Hengelo
- Willem Joost Licht, directeur dienst stadsontwikkeling gemeente Hengelo
- Hylke Gjaltema, architect T+H architecten te Hengelo

Gespreksleider   

Evert Jan Krouwel, voorzitter van de monumentenraad te Hengelo en lid programmaraad Architectuurcentrum Twente

Locatie: Burgerzaal van Stadhuis Hengelo
Bezoekers: circa 220 personen