26-02-03 | Herdenkingspark vuurwerk-ramp

Datum en aanvang

Gehouden op 26 februari 2003

In samenwerking met het Comiteé totstandkoming Monument Vuurwerkramp organiseerde het Architectuurcentrum Twente een atelierbijeenkomst voor kunstenaars, architecten, stedenbouwers, landschaps- en tuinarchitecten, grafisch en industrieel ontwerpers en planologen.

De bijeenkomst was gefocust op het samenstellen van ontwerpteams. Kunstenaars die na de eerste informatiebijeenkomst geïnteresseerd waren om een ontwerp ‘onder motto’ in te dienen, konden tijdens deze avond kennis maken met door het Architectuurcentrum Twente uitgenodigde vertegenwoordigers van de disciplines architectuur, stedenbouw, landschaps- en tuinarchitectuur, grafisch en industrieel ontwerp en planologie.

De avond had deels een informatief - en deels een atelierachtig karakter, met als thema ‘multidisciplinair ontwerpen’. Het atelier beoogde om op basis van een eerste verkenning van wederzijdse ontwerpideeën tot koppels te komen.

Om tot een zinvolle en inspirerende synthese te komen van de meervoudige disciplines zijn  sessies gehouden waarbij de kunstenaars ter plekke hun eerste inspiratie aan het papier toevertrouwden om zo hun ideeën over de ontwerpopgave te visualiseren. De aanwezige ontwerpers c.q. inspirators konden daarop reageren. Aan de hand van de reacties en daarop volgende discussies zijn op basis van min of meer gelijkgestemde teams worden vastgesteld.

Inleiders   
- Jan Bron (stadsdeelcoördinator Stadsdeel Noord) over de procedure
- Govert Grosveld (SKOR) met voorbeelden van kunstwerken gerealiseerd door ontwerpteams

Gespreksleider   
Harry Abels (architect en voorzitter programmaraad Architectuurcentrum Twente).

Locatie   
Rijksmuseum Twenthe te Enschede.

Bezoekers   
ca. 80 personen.