14-06-07 | Het DNA van Twente

Datum en aanvang

14 juni  2007 om 18.000 uur. Inloop vanaf 17.30 uur

De toenemende globalisering voedt overal - en zeker in Twente - de discussie over de lokale en regionale identiteit. Een belangrijke identiteitsdrager in onze regio is het industrieel erfgoed in de vorm van kleine, maar vooral grote en uitgestrekte complexen die vroeger de textiel- en machine-industrie huisvestten. Zij vormen een wezenlijk onderdeel van de Twentse geschiedenis. Met de ineenstorting van de industrieën is een erfenis nagelaten van gebouwen. Maar ook na sloop bleven er sporen achter in de structuur van stad en landschap. Veel hiervan is in de afgelopen decennia verwaarloosd en vernietigd. Om de bewaard gebleven gebouwen nieuw leven in te blazen is veel creativiteit, energie en geld nodig.
Om het belang van deze processen kracht bij te zetten, organiseert het Architectuurcentrum Twente een activiteit rondom de reanimatie van het industrieel erfgoed. Aan de hand een reeks bijzondere (niet Twentse) projecten wordt allereerst bekeken wat zoal belangrijk is voor bij totstandkoming van succesvolle reanimaties. Vervolgens wordt de blik op Twente gericht.

Het programma start om 18.00 uur  Vanaf 17.30 uur staan soep en broodjes klaar voor vroege bezoekers.

Jan Astrego  directeur Stedenbouw en Landschap / stedenbouwkundige IAA Architecten  is de moderator vanavond en hij start om 18.00 uur
Johan Anrys  afgevaardigde van bureau 51N4E uit België  spreekt aan de hand van eigen projecten over het regisseren van stedelijkheid en herbestemming van industrieel erfgoed en over het integreren van nieuwe architectuurcomponenten (’Fremdkörper’).
Eva de Klerk  initiatiefnemer van de broedplaats NDSM-werf Amsterdam  spreekt over organische gegroeide reanimaties. Zij doet dit aan de hand van de ontwikkeling van de NDSM-werf.
Zijn dit soort initiatieven ook haalbaar in Twente of is hier een stedelijke kritische massa voor nodig?

Omstreeks 19.30 uur is er een pauze van drie kwartier met soep en broodjes voor de liefhebbers én/of de mogelijkheid voor een rondleiding in het Rosendaalcomplex, het nieuwe cultuurcluster in Roombeek met onder meer de Twentse Welle.

Bert Hallink  directeur van Ter Steege Vastgoed  spreekt als ontwikkelaar over ambities, haalbaarheid en totstandkoming van eigen projecten zoals Texoprint in Boekelo, Brouwerij in Hengelo en het Indië-complex in Almelo.
Gert Urhahn  van Urhahn Urban Design uit Amsterdam  over het door hem ontwikkelde planconcept voor het Indië-complex in Almelo. Hoe programmeer en integreer je oude industriële complexen in stedelijke gebieden?
Uda Visser  van SeARCH uit Amsterdam  over de reanimatie van het Rosendaalcomplex in Enschede. Hoe kun je de identiteit van de plek handhaven en kan het industriële verleden een rol spelen in een nieuw gebouw.

Jan Astrego is de gespreksleider vanavond en zal de slotdiscussie leiden. Tijdens de inloop en in de pauze
worden animaties en beelden getoond van succesvolle en bijzondere voorbeelden van gereanimeerde industriële complexen en gebouwen. De presentatie is door Veerle van Westen samengesteld.