15-10-09 | Het recht van de rondweg

Datum en aanvang

Donderdag 15 oktober 2009, 19.30 u, Kulturhus de Bijenkorf, Marktstraat 23, Borne

'Eerst was er de weg en toen pas kwam Borne.' Wie heeft dus de oudste rechten? De weg die nog steeds Grotestraat heet, verbond Hengelo met Almelo, en rond die weg is Borne ontstaan. Met de groei van Borne en het toenemende verkeer werd de Grotestraat steeds vaker een onveilig obstakel in het dorp. De oplossing was gevonden in de aanleg van de rondweg en die is nu - let op! - onderdeel van de provinciale weg N743.

Borne groeit en Borne groeit met de wijken Stroom Esch en De Bornsche Maten richting noorden en steekt daarmee de Rondweg over. En de geschiedenis herhaalt zich: wéér gaat de verbindingsweg tussen Hengelo en Almelo dwars door het dorp. Er is echter één groot verschil. De Grotestraat is inmiddels een gemeentelijke weg en de Rondweg is een provinciale weg. Dit verschil is cruciaal in de discussie.

De gemeente studeert op alternatieven van De Rondweg waarbij een zuidelijk aan te leggen rondweg de meeste potentie lijkt te hebben. Maar wat zijn dan de gevolgen voor het landschap en wat gebeurt er dan met de oude Rondweg? Of zijn er ook nog andere oplossingen te bedenken om de harde scheiding die de Rondweg nu veroorzaakt (misschien wel letterlijk) te overbruggen. Kan er wellicht nog iets geleerd worden uit het verleden, toen de eerste en tweede verlegging van de route bedacht werd?

Vragen die soms technisch zijn en over details gaan. Maar die soms ook fundamenteel zijn en gaan over bijvoorbeeld de ambities van Borne, over de werkelijke noodzaak en wenselijkheid om het contact van het bestaande dorp met de nieuwe wijken tot stand te brengen. Antwoorden moeten komen van de volgende drie sprekers:

- Jaap Grootenboer geschiedkundige en kunsthistoricus uit Borne
spreekt over de ontwikkeling van Borne en de betekenis van de infrastructuur.

- Berno Strootman van Strootman Landschapsarchitecten
vertelt over de alternatieve rondwegen die hij heeft bedacht.

Download hier de presentatie.

- Joachim Wissink beleidsmedewerker verkeer en vervoer bij de gemeente Borne
zal spreken over de ambities van de gemeente, de visie op de rondwegen en de eenheid in en van Borne.

Voorlopig geldt: Alle wegen leiden door Borne!
Tijdens de inloop en de pauze wordt een beeldverslag getoond van Ronald Olthof over de Grotestraat van vroeger en van nu.

Download hier het beeldverslag.