26-11-08 | Image building: over transformaties in Enschede

Datum en aanvang

Woensdag 26 november 2008, 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
podium oude Twentse Schouwburg, Enschede, ingang Walstraat

Er wordt hard gewerkt aan de imago's van de Twentse steden. Drijfveer is meestal de gevoelde noodzaak tot verbetering van de eigen, veelal individuele economische positie. In de onderlinge concurrentiestrijd zoeken bestuurders naar middelen om investeerders, inwoners en bedrijven naar hun stad te trekken en aan hen te binden. Met nadrukkelijk vormgeving en thematisering moet hun stad aantrekkelijk te blijven. Ook in Enschede is deze trend waarneembaar.

Met motto's als 'Kleur de stad' en 'Enschede levert op' wordt campagne gevoerd omwille van het gezicht van de stad en de betrokkenheid van haar bewoners. Grootschalige binnenstedelijke transformaties moeten het aanzien van de stad en haar fysiekruimtelijke structuur ingrijpend veranderen.

Deze veelal top-down gedreven projecten roept vragen op. Verschillen de huidige strategische projecten ten opzichte van die van een halve eeuw geleden? Wat heeft het in ruimtelijk, sociaal en economisch opzicht opgeleverd? Wat is het effect van de zonering, thematisering en kwartierenontwikkeling op de sociaal-culturele betekenis van de stad? Kunnen we spreken van louter successen of zijn er wellicht ook minder succesvolle aspecten te noemen? Kunnen we hier vervolgens iets van leren voor toekomstige ontwikkelingen...?

Om hier inzicht in te verwerven en op een constructieve wijze een bijdrage te leveren aan het debat over de ontwikkeling van Enschede organiseert het ACT een debatavond waarin het transformatieproces van de stad kritisch wordt belicht en becommentarieerd.

Programma

Henk Hartzema stedenbouwkundige bij Studio Hartzema en supervisor van de transformatie van het H.J. van Heekplein,  spreekt over de ontwikkelingen in de stad Enschede en haar imago.
Berci Florian
van marketing- en communicatiebureau De VRBLDNG uit Amersfoort, zal de zin en de onzin van city-branding toelichten.
Frans Boekema universitair hoofddocent Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappenop de Universiteit Tilburg, geeft een beschouwing over de betekenis van branding en image building op ruimtelijk economische gebied.
Ton Schaap stedenbouwkundige bij de gemeenten Amsterdam en Enschede, blikt terug op zijn ervaringen in Enschede en doet uitspraken over het effect van recente en toekomstige projecten in Enschede.

De moderator tijdens deze debatavond is Jan Astrego. Hij is directeur Stedenbouw en Landschap/stedenbouwkundige bij IAA Architecten.