22-04-04 t/m 20-06-04 | K.P.C. de Bazel in Twente

Datum en aanvang

Gehouden van 22 april t/m 20 juni 2004

De manifestatie omvatte een expositie, een lezing en rondleidingen over architect K.P.C de Bazel.

De expositie

Gehouden van 22 april t/m 20 juni
In de reeks oeuvre-tentoonstellingen heeft het Architectuurcentrum Twente in 2004 een expositie georganiseerd in het Rijksmuseum Twenthe over het werk van de architect K.P.C. de Bazel. Aanleiding was de restauratie van één van zijn meesterwerken: de synagoge aan de Prinsestraat in Enschede. Onder de titel ‘K.P.C. de Bazel in Twenthe’ werden in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede, veel originele tekeningen van Twentse werken getoond. De expositie was in drie verhaallijnen opgezet  waarbij door middel van foto’s, teksten en tekeningen de ontwikkelingen van het oeuvre en de door  hem in Twente gerealiseerde ontwerpen werden getoond. In de tentoonstelling werd ook aandacht geschonken aan de niet architectonische ontwerpen. Zo was uit de collectie Meentwijck van de familie Nienhuis veel uiteenlopende gebruiksvoorwerpen te zien waaronder meubels, serviesgoed en glaswerk.  
 
Gelijktijdig werd door de synagoge de expositie ‘De Synagoge van Enschede gerestaureerd’ georganiseerd in de synagoge aan de Prinsestraat 18 te Enschede.

De lezing

Gehouden op 27 mei 2004
Aan de hand van beelden schetste kunsthistoricus Max Put de ontwikkeling van K.P.C. de Bazel, van zijn tijd als assistent in het bureau van architect Pierre Cuypers tot en met het ontwerp voor zijn bekendste gebouw, het hoofdkantoor van de Nederlandse Handelsmaatschappij aan de Vijzelstraat in Amsterdam. Naast zijn architectonische werk, kwamen ook zijn ontwerpen voor kunstnijverheid aan bod, waaronder die voor de glasfabriek Leerdam. Het werk van de Bazel werd door Put geplaatst tegen de achtergrond van zijn spirituele ontwikkeling, die zich bewoog in de richting van de theosofie. Als toegift gaf Max Put nog extra aandacht aan de synagoge in Enschede.

De rondleidingen

Gehouden op 6 en 13 juni
Op twee zondagmiddagen worden enkele gebouwen, ontworpen door De Bazel, opengesteld voor publiek.  Elk half uur, tussen 12.00 uur en 16.00 uur, zullen rondleidingen worden geven aan belangstellenden (maximaal 15 personen per rondleiding).

De te bezichtigen gebouwen waren:
- villa Stokhorst (ontwerp 1912) aan de Oldenzaalstraat 500 te Enschede. In opdracht van G. Jannink ontworpen als een villa met Amerikaanse invloeden (wit gepleisterde muren en sterke horizontale accenten) Nabij de villa zijn de restanten van de eveneens door De Bazel ontworpen chauffeurswoning te vinden.
- de synagoge (ontwerp 1917, gebouwd in 1923 en in 2003 gerestaureerd) aan de Prinsestraat 18 te Enschede. De synagoge is als een Gesamtkunstwerk ontworpen, inclusief betimmeringen, meubilair, verlichting en aankleding.

- eerste villa S. Menko (ontwerp 1915) aan de M.H. Tromplaan 52 te Enschede. De villa is thans in gebruik als kantoor voor de Frieslandbank.
- tweede villa M.J. Menko (ontwerp 1923) aan de M.H. Tromplaan 55 te Enschede. De villa is later ingericht als Hotel Memphis en is sinds 1996 het hoofdkantoor van het architectenbureau IAA.

Bezoekers

De publieke belangstelling voor de manifestatie over K.P.C. de Bazel was opvallend groot.
De expositie in het Rijksmuseum Twenthe trok circa 5.000 bezoekers.
De lezing van Max Put werd door ongeveer 120 personen bijgewoond.
De rondleidingen trokken in totaal ruim 1.000 bezoekers.