28-06-15 | Lezing over de beginjaren van Piet Blom

De Kasbah is een markant woningbouwproject in de Hengelose woonwijk Groot Driene. Het complex trekt internationale belangstelling. Tegelijkertijd is het complex zo vanzelfsprekend voor de bewoners van Hengelo dat niet iedereen monumentale waarde er van ziet. Wat maakt de Kasbah tot gemeentelijk monument? Wat heeft de architect beoogd met zijn ontwerp en waarom is dit complex van International belang. Welke verhalen gaan er schuil achter deze architectuur?

Op zondag 28 juni zal Professor dr. Francis Strauven dieper ingaan op de betekenis van het structuralisme in het algemeen en de Kasbah in het bijzonder. Deze lezing vormt voor het Piet Blom Museum de opmaat tot een serie tentoonstellingen en lezingen gewijd aan het werk en gedachtengoed van Piet Blom. Prof. dr. Francis Strauven is emeritus hoogleraar architectuur aan de Universiteit Gent. Strauven is expert op het gebied van de moderne architectuur, waaronder het Nederlands Structuralisme. Hij schreef onder meer over Piet Blom, maar vooral over de geestelijk vader van het structuralisme: Aldo van Eyck.

De lezing vindt plaats op zondag 28 juni a.s.
Wijkcentrum De Tempel
Booggang 2
7552JZ Hengelo
Aanvang 15.00 uur
Entree € 7,50

Kijk voor meer info op www.pietblommuseum.nl