08-04-11 t/m 06-05-11 | Nederland Wordt Anders

Datum en aanvang

Van vrijdag 8 april t/m vrijdag 6 mei, open op maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren
Locatie: de hal in het Stadskantoor van de gemeente Enschede, Hengelosestraat 51 te Enschede

Nederland Wordt Anders is een expositie waar negen uiteenlopende ontwerpideeën tentoongesteld worden. De ideeën zijn ontwikkeld in dertien Onderzoekslabs die op initiatief van het Atelier Rijksbouwmeester onder leiding van Liesbeth van der Pol werden georganiseerd. Het initiatief kwam voort uit de behoeft om vanuit de heersende kredietcrisis binnen de ruimtelijke sector op zoek te gaan naar nieuw elan, nieuwe werkverbanden, nieuwe vakinhoud en nieuwe werkvormen. De time-out die op veel Nederlandse architectenbureaus voelbaar is, biedt ruimte voor reflectie en experiment. Daarnaast doet het project een beroep op jong creatief talent.

De dertien Onderzoekslabs hadden ieder een eigen thema. De ideeën die daar door ontwerpers - die tijdelijk zonder werk zitten - werden ontwikkeld, bruisen van energie en honger om het anders te doen. De reizende expositie, die in september 2010 van start ging in het ministerie van VROM, toont negen ontwerpen met negen verschillende thema’s. Sommige daarvan zijn na de start tijdens het Onderzoekslab verder ontwikkeld door de ontwerpers.

De thema's

De thema’s die getoond zullen worden zijn:
-    Herontwikkeling Jaarbeurs Utrecht
-    Placemakers, co-creatie met jongeren, bewoners en gebruikers
-    Krachtig stedelijk openbaar groen
-    Homemade, collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)
-    Tussentijd, tijdelijk  gebruik van leegstaande gebouwen en plekken
-    Herontwikkeling Almere Haven
-    Herontwikkeling Bloemkoolwijken
-    Topdorpen, krimp in de noordelijke provincies
-    Gezond verstand, een nieuwe standaard voor scholenbouw

Presentatie van de plannen

Op donderdag 28 april zullen vanaf 16.30 uur de ontwerpen door de ontwerpteams worden toegelicht in de kantine van het Stadskantoor.

De toegang is gratis