Gerelateerde items

06-02-13 t/m 04-04-13 | Nieuwe generaties en nieuwe steden

FORUM Onderzoeksinstituut voor Multiculturele Vraagstukken, Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol, Architectuurcentrum Aorta en Architectuurcentrum Twente doen onderzoek naar de visie van nieuwe generaties op de leefomgeving (2030). Samen zoeken zijn een interdisciplinair antwoord op de vraag:

Hoe wil de nieuwe generatie wonen en werken?

Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden is een eenjarig interdisciplinair onderzoekstraject van west naar oost in een dwarsdoorsnede door het land. De kernbegrippen zijn wonen, werken en leren. Elke regio heeft een focus in het onderzoek geformuleerd die passend is bij de demografische en economische trends in de regio. De samenwerkingspartners werken per regio samen met kennispartners HBO en WO. Per regio werken meerdere studenten met een verschillende studieachtergrond aan het onderzoek, ieder vanuit een persoonlijke vraagstelling, ondersteunt door docenten én door een regioleider. Per regio worden belangrijke regionale kennispartners en belanghebbenden uit het veld zoals gemeenten, woningcorporaties en Schiphol betrokken. In alle drie de regio’s wordt het onderzoek tegelijkertijd verder uitgewerkt en vindt er tussentijds kennisuitwisseling plaats. Het onderzoek resulteert in een publicatie.


De aanleiding voor dit project is de in 2012 verschenen publicatie van FORUM ‘Integratie en de metropool. Perspectieven 2040’. Dit boek pleit voor een duurzaam demografisch inzicht in de stedelijke ver-gezichten, naast de gebruikelijke ruimtelijke, economische en infrastructurele scenario’s. Wat zijn de wensen, gedachten, dromen over leven in de stad, stedelijke gebieden en metropoolregio? Wat is de verwachte levensstijl van verschillende bevolkingsgroepen, wat zijn hun woonwensen, vrije tijdswensen, groenwensen, werk- en mobiliteitswensen? Hoe heeft dat invloed op de gebruikelijke scenario’s?

Startbijeenkomst 6 februari 2013

Het onderzoek is begin februari van start gegaan met een besloten startbijeenkomst voor alle partners, studenten en docenten. Met lezingen door Sadik Harchaoui (voorzitter raad van bestuur FORUM), Pieter Hooimeijer (hoogleraar Sociale Geografie en demografie UU), Roel in ‘t Veld (hoogleraar Governance and Sustainability UvT / strateeg gemeente Haarlemmermeer) en Bart van Leeuwen (stedenbouwkundige bij Karres en Brands Landschapsarchitecten).

Landelijke bijeenkomst 4 april 2013

Op 4 april 2013 vindt in Enschede (CeeCenterEnschede, broedplaats voor ondernemers) de tweede landelijke lezing plaats. Tijdens een excursie naar Denekamp en Roombeek (Twente) en presentaties door studenten van Saxion Hogeschool Deventer worden de thema’s ondernemerschap, krimp, landelijk wonen, stedelijkheid en diversiteit belicht. Aansluitend een lezing over het belang van ondernemerschap in krimp en diversiteit, multiculturaliteit en een bezoek aan de ‘Sound Horn’ van de fotograaf Theo Baart in de TwentseWelle. Het Podium voor Architectuur werkte in het verleden al eerder samen met Theo Baart in de publicatie '6M onder NAP' en 'Haarlemmermeer'.


Het langlopende project ‘Sound Horn’ van fotograaf Theo Baart gaat over stedelijke regio’s die een glorieus industrieel verleden achter zich hebben. Nu zoeken die regio’s de weg naar herstel. Hoe gaat dat? Hoe verwerken die gebieden het verlies van hun industrieel bestaan? Wie heeft er deel aan het herstel en wie niet? ‘Markering ontbreekt’ is een onderdeel van dit project en gaat over Almelo, Hengelo en Enschede. Baart laat zien hoe een stedelijk landschap in transitie eruit ziet. Hij combineert dat met een reisverslag waarvoor hij een groot aantal personen interviewde die een band hebben met hun regio. Hun input is onderdeel van het project en kan richting geven in dit veranderingsproces. Wellicht dat dit soort regio’s met deze specifieke ervaring eerder in staat zijn een antwoord te vinden op de gevolgen van de economische crisis, demografische krimp en een armer wordende overheid, dan regio’s die nog nooit met stagnatie geconfronteerd zijn.


Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en FORUM Institiuut voor Multiculturele Vraagstukken.

Bron: http://www.podiumarchitectuur.nl/blog/2013/04/nieuwe-generaties-nieuwe-steden-dwarsdoorsnede-nl