23-09-17 | Nieuwe perspectieven op het buitengebied

Het platteland van Twente wordt vaak gezien als een agrarisch gebied met grote idyllisch toeristische waarde. Het is ook een gebied dat een grote ontwikkeling doormaakt. Hier zijn de bewoners net zo goed aangesloten op de rest van de wereld. Problemen zijn vergelijkbaar met die in de steden: leegstand van agrarische gebouwen als bijproduct van economische verschuivingen (op wereldschaal) en schaalvergroting, leegloop van dorpen en buurtschappen als gevolg van een tekort aan perspectief voor jongeren en te weinig huisvestingsmogelijkheden voor ouderen. Er zal op een andere manier naar het karakter en imago van dorpen en gebouwen gekeken moeten worden.

Het Architectuurcentrum Twente draagt met deze activiteit bij aan de zoektocht naar nieuwe kansen in een gebied met een bijzondere identiteit, juist als een gebied waar nieuwe ontwikkelingen en beleving mogelijk zijn. Ruimte, tijd en een hypermoderne digitale infrastructuur worden de nieuwe selling-points van de niet-stedelijke stad van de toekomst. Stad en platteland zullen in de komende decennia een gezamenlijk ‘ruilverkavelingtraject’ van ongekende omvang aangaan. Opvallend is dat veel initiatieven op boerenerven nu al bijdragen aan de oplossing voor lokale problemen. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met vormen van groene energieproductie en ontstaan er steeds meer zorgboerderijen, die WMOpartner van de gemeente zijn. Het landelijk gebied wordt steeds multifunctioneler. In de Omgevingswet (vanaf 2018) moet het omgevingsbeleid beter afgestemd worden op de behoeften in een gebied en krijgen gemeenten dus meer juridische en planologische ruimte. Experimenteerruimte is gewenst op zoek naar het ‘gedeelde eigenbelang’ (van bewoners en gemeenten).

Datum en aanvang

Zaterdag 23 september 2017. Aanvang: 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Locatie: Cultuurcentrum Herberg De Pol, Raadhuisstraat 8, 7478 AG Diepenheim
Toegang: gratis, aanmelden middels formulier op deze pagina

Nieuwe perspectieven op het buitengebied

Architectuurcentrum Twente heeft Gert-Jan Hospers uitgenodigd om een inleiding te geven over nieuwe perspectieven in het buitengebied. Gert-Jan is economisch geograaf aan de Universiteit Twente, bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio aan de Radboud Universiteit Nijmegen, redactielid van ‘Geografie’ en ‘European Spatial Research and Policy’. In onze regio is hij misschien wel vooral bekend om zijn puntige columns in de Tubantia. In zijn inleiding zal hij de nadruk leggen op wonen, werken en landschap in het buitengebied. Daarbij kijkt hij over de grenzen van Twente en haalt hij er voorbeelden bij uit bijvoorbeeld de Achterhoek en verschillende Duitse regio’s.

Nieuwe initiatieven in het buitengebied

Aansluitend geven we het podium aan totaal vier inleiders, alle uit de regio afkomstig. Met voorbeelden over nieuwe woonvormen, het nieuwe werken, het belang van cultuur en het gebruik van nieuwe energie.

De inleiders zijn:

Wonen: Frank Leenen (mede-initiatiefnemer www.erfdelen.nl, afkomstig uit Diepenveen) zal vertellen over zijn ervaringen met het goedlopende initiatief om mensen bij elkaar te brengen die op leegstaand erf willen gaan wonen.

Werken: Arie Fokkink vertelt vanuit zijn eigen ervaring over het vrij nieuwe fenomeen voedselbos. Een voedselbos is een stukje bos waar op duurzame manier voedsel wordt geproduceerd en zo is ontworpen dat het zichzelf in stand houdt.

Cultuur: Jan Eijsink is initiatiefnemer van vele culturele activiteiten uit deze regio. Hij zal ingaan op het belang van cultuur in het buitengebied.

Energie: Alex Weekhout, vertelt over de transitie van erve de Worse van VAB boerderij tot landgoed voor duurzaamheid en broedplaats voor energie en innovatie.

Na de sprekers is er rond 16.00 gelegenheid tot het stellen van vragen. Moderator daarbij is Anneke Coops, landschapsarchitect en ervenconsulent, werkzaam bij het Oversticht.

Fietsen!

Hierna vertrekken we vanuit de Pol op de fiets om een aantal projecten in de omgeving van Diepenheim te bekijken, waaronder het eerste knooperf, het voedselbos en de boomtuin van Jeroen Kooimans. Om 18.00 uur zijn we terug bij Herberg De Pol.
Mocht u zelf niet over een eigen fiets kunnen beschikken, en u wilt toch mee fietsen, geef dan op uw aanmelding aan dat u graag een fiets voor € 7,50 zou willen gebruiken. Dan zorgen wij voor een fiets voor u.