28-01-10 | Oersprong Twente

Datum en aanvang

28 januari 2010, 19.30 uur, inloop van 19.00 uur. Twentse Welle, Het Rozendaal 11 te Enschede.

De identiteit van Twente wordt bepaald door het landschap, de geschiedenis en de techniek. Deze drie identiteitsbepalende zuilen zijn de kernthema’s die door Maurer United Architects (MUA) zijn geïntroduceerd in hun masterplan Oersprong Twente. Dit in opdracht van Architectuurcentrum Twente ontwikkelde concept bestaat uit een fysiek en een non-fysiek bolwerk.

Het non-fysieke bolwerk Oersprong Twente is een informatiesysteem en website; een virtuele Twentse stad waarin tot uitdrukking wordt gebracht wat er in de regio te beleven valt in relatie tot de drie kernthema’s Landschap, Geschiedenis en Techniek.

Het decentrale, fysieke bolwerk Oersprong Twente omvat een aantal bolvormige objecten. Deze hightech/lowtech objecten markeren specifieke landschappen die exemplarisch zijn voor het Twentse landschap. De objecten lijken met hun toegangsbuizen op atomen die samen een denkbeeldig datanetwerk vormen. Sommige zijn voor het publiek toegankelijk en kunnen multifunctioneel worden ingezet voor culturele activiteiten.

Het programma dat het Oersprong Twente aan het publiek presenteert ziet er als volgt uit:

- Rik Herngreen adviseur ruimtelijke kwaliteit bij Het Oversticht zal een karakterschets geven van Twente.
- Marc Maurer architect/directeur van Maurer United Architect te Maastricht zal een presentatie geven van het plan Oersprong Twente.
- André Manuel Twents cabaretier geeft op eigen wijze zijn interpretatie van Oersprong Twente.

Oersprong Twente is een vervolg op de manifestatie ‘Proeftuin Twente’ en de in 2006 georganiseerde expertmeeting ‘Habitat Twente’.

De ontwikkeling van het plan Oersprong Twente wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het programma cultuur en Ruimte van de provincie Overijssel en het stimuleringsfonds voor Architectuur.