01-01-00 | Omgevings-educatieproject

Omgevings-educatieproject

Datum en aanvang

Gehouden periode 2000-2001

In de periode 2000 - 2001 heeft het Architectuurcentrum Twente met het Onderwijskundig Centrum van de Universiteit Twente gewerkt aan de voorbereidingen van een omgevingseducatieproject. Andere instituten waarmee in dit kader samengewerkt worden zijn:

Rijksmuseum Twenthe
Museum Jannink (textielmuseum)
Natuurhistorisch museum
Activity Center Leonardo Da Vinci (techniekmuseum)

Het voortgezet onderwijs:
Het Stedelijk Lyceum
OSG Hengelo
St. Canisius (Almelo)
OSG Het Assink (Haaksbergen)

Vertegenwoordigers van deze instellingen vormen samen de werkgroep 'Cultuurcentra en Studiehuis'. Doel is om een digitale leeromgeving voor architectuur voor het vak culturele en kunstzinnige vorming I (CKV I) in de bovenbouw van HAVO en VWO te ontwikkelen.
Volgens de methode van 'Het Palet' worden op dit moment twee thema's uitgewerkt: 'Helden' en 'De stad'. Subsidieaanvraag is 1 november 1999 door de Universiteit Twente i.s.m. Architectuurcentrum Twente ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Architectuur. Zie www.oc.utwente.nl/MuseumWeb