19-10-17 t/m 19-10-17 | Ontwerpateliers: de ruimtelijke impact van energietransitie

De provincie Overijssel heeft tot doel om uiterlijk in 2020 meer dan 42.000 koopwoningen naar energielabel B te verbeteren. Deventer wil 3000 woningen per jaar energetisch verbeteren en over 14 jaar helemaal energieneutraal zijn. De plannen van demissionair minister Kamp luiden als volgt: een CO2-arme energievoorziening in 2050 en vanaf 2035 verkopen wij alleen nog duurzame auto’s.

Architectuurcentrum Rondeel leest in de omgevingsvisie van de provincie over ambities ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit en vindt het opmerkelijk, dat de eerdergenoemde cijfermatige doelstellingen in geen enkel beleidsstuk direct worden benoemd. Nieuwe energiebronnen gaan sowieso veel ruimte in beslag nemen!

Hoe gaan we om met begrippen zoals bijvoorbeeld horizonvervuiling? En welke ruimtelijke gevolgen heeft het transport en de opslag van nieuw opgewekte energie? Waarom wordt het welstandsbeleid niet aangepast aan deze nieuwe ontwikkelingen? Energietransitie zal immers grote ruimtelijke gevolgen hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving.

In 2017 onderzoekt Architectuurcentrum Rondeel in samenwerking met het Zwols Architectuur Podium, Architectuurcentrum Twente en Het Oversticht, de ruimtelijke impact van energietransitie op gebouwniveau, op niveau van het stadsbeeld en op het landschappelijk vlak.

We doen dit door het organiseren van 3 ontwerpateliers. Maximaal 40 personen kunnen tijdens zo’n atelier meedenken en mee-ontwerpen. Onze doelstelling is het aanjagen van de kwaliteitsdiscussie, kennisverdieping en het bevorderen van de publieke belangstelling. De fantasie van elke deelnemer krijgt daarbij ruim baan!

Atelier Landschap in Twente

Wij zijn gestart op 6 april met Atelier Gebouw in Deventer, op 22 juni volgde Atelier Stad te Zwolle en op 19 oktober kunt u meedoen met Atelier Landschap in Twente, bij Twentse Welle, Het Roozendaal 11, Enschede. Na korte inspirerende inleidingen kunt u onder leiding van een atelierleider aan de slag. Uw in woord en schetsen uitgewerkte ideeën worden geschikt gemaakt voor verwerking in een met de ateliers meereizende expositie.

Expositie op 28 november

De meest innovatieve ideeën worden verwerkt in een expositie en op 28 november 2017 geëxposeerd en toegelicht op een voor de atelierdeelnemers tegen een gereduceerd tarief toegankelijk symposium in de Deventer Schouwburg.

Aanmelden

Maximaal 40 personen kunnen tijdens zo’n atelier meedenken en mee-ontwerpen.

Meld u via het aanmeldformulier aan voor de ontwerpateliers