23-11-04 | Presentatie Gids Ruimtelijke Kwaliteit Enschede

Datum en aanvang

Gehouden op 23 november 2004

In opdracht van de gemeente Enschede werd een rondetafelbijeenkomst georganiseerd waarbij het Architectuurcentrum Twente een aantal deskundigen uitnodigde om als klankbordgroep te reageren op de uit te brengen Gids Ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Enschede. Na een inhoudelijke toelichting werden in een rollenspel met de aanwezigen naar aanleiding van een aantal fictieve casussen gediscussieerd over de werkbaarheid van de Gids.

Locatie: café Sprakel in het Bos te Enschede