22-09-06 | Prijsvraag: woonprijs Twente

Datum en aanvang

Gehouden op 22 september 2006

De Regio Twente heeft met als thema ‘binnenstedelijk bouwen’ een prijsvraag uitgeschreven voor het beste bouwproject dat in 2005 binnen een dorp of stad gerealiseerd werd. De jury bestond uit drie leden: Henk Zijm, rector magnificus UT, Peter van Sonderen, directeur van ARTEZ Enschede en Peter van Roosmalen, coördinator van het Architectuurcentrum Twente.

Winnaar was de gemeente Almelo met een door architect Paul van der Jeugd uit Enschede ontworpen woningbouwproject aan de Tuinstraat in Almelo. Aan de gemeente werd een door kunstenaar Filip Jonker ontworpen bokaal uitgereikt en werd een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd ter besteding aan een object dat in de directe nabijheid van het winnende project wordt geplaatst.