02-09-04 | Ruimte voor ondernemen - een rondetafelconferentie

Datum en aanvang

Gehouden op 2 september 2004

In het kader van het project Ruimte voor ondernemers organiseerde het Architectuurcentrum Twente op verzoek van de SEACO (Sociaal-Economische Advies- en Consultatiecommissie Overijssel) een rondetafelgesprek met als thema ‘meer vrijheid, minder regels, meer kwaliteit’.

Van dit rondetafelgesprek werd een verslag gemaakt dat de grondslag vormde van de paragraaf over vormgeving in een door SEACO uitgebrachte rapportage. Centrale vraag was: welke stedenbouwkundige oplossingen zijn denkbaar voor een menging van wonen en werken, zowel met het oog op individuele bedrijven als bij een clustering van bedrijven.Tijdens de sessie gaven twee ontwerpers hun visie omtrent de vormgevingsaspecten van bedrijfshuisvesting die niet gehinderd wordt door (over)regulering en dus een grote mate van ontwerp- en vestigingsvrijheid kent. De visies werden becommentarieerd door zeven deskundige professionals.

Gespreksleider   

Albertjan Peters, voorzitter Seaco

Inleiders   

- Ton Schaap, stedenbouwkundige te Amsterdam en stadsarchitect te Enschede
- Lodewijk Baljon, landschapsarchitect te Amsterdam   

Deelnemers   

- Wirt Groen, lid SEACO en voorzitter VNO-NCW IJsseldelta
- Christina Korsbek Olsen, projectleider stedenbouw en landschapsontwerp, - Juurlink en Geluk,

Rotterdam
- René Mos, adviseur SEACO en adj.-directeur Kamer van Koophandel Zwolle
- Rein van Steeg, groepsdirecteur AM Grondbedrijf BV, Nieuwegein
- Jan Stegink, architect, BETS architecten, Zaandam
- Frank Willems, architect, Frank Willems Architecten, Nijmegen
- Piet Ziel, stedenbouwkundige, Almelo

Locatie   

provinciehuis te Zwolle

Download SEACO verslag