10-10-02 | Symposium Stedelijke vernieuwing Thiemsland Hengelo:

Datum en aanvang

Gehouden op 10 oktober 2002

De volkshuisvesting anno 2002. Het thema van het symposium was een terugblik te geven op de uitgangspunten van een binnenstedelijk vernieuwingsplan. De dag kende het volgende programma:

10.00 – 10.30 uur   
ontvangst  met koffie
10.30 – 12.30 uur   
rondleiding Thiemsland
12.30 – 13.30 uur   
lunch
13.30 – 13.40 uur   
opening symposium Guido Weber, wethouder RO, volkshuisvesting c.s. gemeente Hengelo
13.40 – 13.55 uur   
inleiding door Guus Leemreize, directeur Koopmans bouwgroep: de rol van de projectontwikkelaar
13.55 – 14.20 uur   
inleiding door Herald Roelevink, stedenbouwkundige Dolte: de stedenbouwkundige uitgangspunten
14.20 – 14.45 uur   
inleiding door Pi de Bruijn, architect Architecten Cie.: de bouwkundige invulling
14.45 -  15.00 uur   
pauze
15.00 – 15.25 uur   
inleiding door Jan Voskamp, directeur bestuur HBS Ons Belang: Is het optimum in de volkshuisvesting bereikt?
15.25 – 16.30 uur   
paneldiscussie o.l.v. Han Pape hoofdredacteur van opinieweekblad “De Roskam”.
16.30 – 17.00 uur    
afsluiting

Locatie   
Waterstaatskerk, Deldensestraat 20 te Hengelo   
 
De organisatie was in handen van HBS Ons Belang, Hengelo en Thiemsland vof., Hengelo, het Architectuurcentrum Twente werd gevraagd om de organisatie bij te staan.

Bezoekers   
ca. 140 personen