25-03-04 | Twente: hoe het bouwt - dikwijls goed, dikwijls fout

Datum en aanvang

Gehouden op 25 maart 2004

Het Architectuurcentrum Twente wilde op deze avond de diepere gedachte boven water krijgen van de particuliere opdrachtgever die bouwt in het buitengebied. De gekozen architectuur lijkt veelal door trends te worden ingegeven maar grijpt ook vaak terug op wat bekend en vertrouwd is. Niet alle architectuur die gekopieerd wordt uit het verleden is fout. En net zomin is alle moderne architectuur goed. In beide gevallen geldt: Twente bouwt dikwijls goed maar ook dikwijls fout.