12-04-12 | Debatavond: verdient Enschede meer bescherming?

Locatie: Raadszaal stadhuis, Langestraat 24, Enschede

Tijd: 19.30 uur

De gemeentelijke Adviescommissie Cultuurhistorie organiseert in samenwerking met het Architectuurcentrum Twente op donderdag 12 april een debat over cultuurhistorisch waardevolle gebieden in de bebouwde kom van Enschede, Boekelo, Glanerbrug, Lonneker en Usselo. Later in het jaar is er een tweede debatavond over cultuurhistorisch waardevolle gebieden in het buitengebied van de gemeente Enschede.

Wat is de bedoeling?

In Enschede zijn zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten aangewezen maar geen waardevolle gebieden, bijvoorbeeld als beschermd stads– en dorpsgezicht. Hiermee wordt voorbijgegaan aan de mogelijkheid om grotere gebieden (straatwanden, wijken of delen daarvan, straten, straatprofielen, parken, landgoederen) te beschermen tegen aantasting van de karakteristieke waarden.

De Adviescommissie Cultuurhistorie wil in samenwerking met het Architectuurcentrum Twente een kaart opstellen waarin de gebieden zijn aangegeven die architectonisch, stedenbouwkundig of anderszins waardevol zijn om in stand te blijven. Gebieden die daartoe de status van gemeentelijk beschermd stads (of dorps-)gezicht zouden kunnen krijgen. Alvorens een advies in die richting op te stellen willen de beide organisatoren graag met betrokken partijen en belangstellenden van gedachten wisselen over deze gebieden.

Graag nodigen wij u dan ook uit om aanwezig te zijn bij dit debat.

Programma

19.00 uur Zaal open
19.30 uur Kort welkom door wethouder Jeroen Hatenboer
19.45 uur Introductie door Jan Willem van Beusekom, voorzitter van de Adviescommissie Cultuurhistorie
19.55 uur Korte historie van de middeleeuwse ontstaans– en bewoningsgeschiedenis van Enschede en omgeving door Dick Schlüter, historicus en lid van de Adviescommissie Cultuurhistorie
20.10 uur Inleiding op de stedenbouwkundige geschiedenis van Enschede door Jan Astrego (stedenbouwkundige en voormalig directeur van IAA Stedenbouw en Landschap)
20.40 uur Discussie onder leiding van Peter Timmerman, hoofd Studium Generale Universiteit Twente
21.30 uur Afsluiting