Gerelateerde items

22-04-03 | Welstandsnota Gemeente Enschede - 1e monitorbijeenkomst

Datum en aanvang

Gehouden op 22 april 2003

De aanleiding voor de Gemeente Enschede om een welstandsnota op te stellen is de gewijzigde Woningwet welke op 1 januari 2003 in werking is getreden. Volgens deze wet moet de gemeenteraad een welstandsnota vaststellen over beleidsregels waarin de criteria zijn opgenomen die het college van burgemeester & wethouders toepast bij de welstandsbeoordeling van bouwaanvragen. Indien een gemeenteraad dit niet doet, dan kan na 1 juli 2004 geen welstand meer gevoerd worden.

De Enschedese situatie: de Gemeente Enschede heeft het bureau Landscape Architects for SALE (LA4SALE) uit Amsterdam, opdracht gegeven voor het opstellen van de Enschedese welstandsnota. Het Architectuurcentrum Twente is gevraagd om twee monitorbijeenkomsten te organiseren met als doel de welstandsnota gedurende het ontwikkelingsproces te toetsen. In de monitorgroep hebben diverse personen en organisaties zitting (bewoners, opbouwwerk, woningstichting, architecten, ambtelijke vertegenwoordigers, etc.).

Voor deze eerste monitorbijeenkomst was een pilotgebied vastgesteld en omdat de welstandsnota een nieuw product is en op maat moet zijn voor Enschede, wordt allereerst een systematiek ontwikkeld voordat welstandsbeleid voor de gehele stad wordt ingevuld. Als basis hiervoor wordt de stadswijk Hogeland genomen, uitgewerkt voor twee specifieke identiteiten.

Inleiders:        
Pepijn Godefroy, Harmen van der Wal en Noël van Doorn (allen voor LA4SALE).

Gespreksleider:     
Albert Fien, stedenbouwkundige Gemeente Apeldoorn

Locatie:   
Speeltuingebouw ’t Hoogeland, Molukkenstraat 90, te Enschede