07-11-03 t/m 08-11-03 | Werken & wonen, huisvesting voor de kleine onderneming in de stad: publicatie

Datum en aanvang

Gehouden op 7 en 8 november 2003

Peter van Roosmalen, coördinator van het Architectuurcentrum Twente, overhandigde het eerste exemplaar van de nieuwe publicatie ‘Werken & wonen, huisvesting voor de kleine onderneming in de stad’ aan Wethouder Eric Helder van de Gemeente Enschede, welke op zijn beurt het eerste exemplaar door gaf aan de heer Geesink van Detec, opdrachtgever voor een nieuw te ontwikkelen woon- werkgebouw in Enschede. Aansluitend presenteerden de aan de workshop deelnemende architecten hun projecten, overeenkomstig de eerder gehouden architectenmarkt d.d. op 16 en 17 mei 2003.

Locatie   
Infocentrum Het Roombeek, Balengebouw, Enschede.