22-11-07 | Wie let er op de buren?

Datum en aanvang

Donderdag 22 november, 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur), Infocentrum Hart van Zuid, Industrieplein 3, Hengelo

Over regie en particulier opdrachtgeverschap   

Op veel locaties in Twente zijn en worden woningen in particulier opdrachtgeverschap gebouwd. Het is landelijk gestimuleerd beleid dat door lokaal bestuur wordt uitgevoerd. Om de onderlinge samenhang en daarmee de kwaliteit van de bouwplannen te waarborgen, proberen gemeenten de regie in handen te houden. Ze hanteren zelf opgestelde regels, laten de ontwerpen toetsen door welstand en stellen de laatste jaren vaak supervisors aan. Het Architectuurcentrum Twente wil deze vormen van regie aan de orde stellen door een aantal voorbeelden in stad, stadsrand en buitengebied te tonen en te bespreken. Aan de hand van enkele korte filmische impressies wordt de vraag gesteld welke regie achter de getoonde projecten vermoed kan worden.

Het gaat vanavond niet om individuele architectuur maar om de optelsom daarvan. Welke vorm van regie is positief herkenbaar? Wat is de invloed van een supervisor? Zou het resultaat minder zijn geweest als er géén regisseur was aangesteld? Of anders gezegd: is regie eigenlijk wel nodig?

Indira van ’t Klooster, moderator van vanavond, zal deze vragen stellen aan de hand van een zestal voorbeelden die met een korte filmische impressie worden geïntroduceerd. De films tonen een recente VINEX-wijk, een stadsvernieuwingswijk en voorbeelden van woningen aan de dorpsrand en in het buitengebied. Indira van ’t Klooster is architectuur-historicus, publicist en projectleider bij Architectuur Lokaal in Amsterdam.

Na deze beeldende introductie komen de volgende sprekers aan bod:
Rein Geurtsen stedenbouwkundige en directeur van Rein Geurtsen en partners, bureau voor stadsontwerp te Delft  geeft een inleiding op het onderwerp supervisie en zijn ervaringen hiermee.
Arnold Koldenhof stedenbouwkundige bij bureau Witpaard en Partners te Zwolle geeft als adviseur van veel Twentse gemeente zijn visie op het onderwerp en de uitvoering ervan in Twente.
Karen de Groot landschapsarchitect bij van paridonendegroot landschapsarchitecten en als ontwerper betrokken bij het AtelierOverijssel  focust in haar inleiding op het bouwen (voor particulieren) in het buitengebied.

Na de inleidingen is er ruimte voor discussie onder leiding van Indira van ’t Klooster. Wellicht kan aan het eind van de avond een antwoord worden gegeven op de vraag: wat helpt wél en wat helpt niet als het gaat om regie en particulier opdrachtgeverschap.