28-08-03 t/m 30-08-03 | Workshop Werken en wonen

Datum en aanvang

Gehouden op 28 en 30 augustus 2003

Kleinschalige bedrijfshuisvesting in particulier opdrachtgeverschap

Het succes van onze publicatie ‘Architectuur bouwen, particulier opdrachtgeverschap en de architectuur van je eigen huis’ heeft geleid tot een verzoek van de Gemeente Enschede een dergelijke publicatie uit te geven met als onderwerp: ontwerp en bouw van kleinschalige bedrijfshuisvesting in combinatie met wonen. Er blijkt bij de Gemeente Enschede (en andere gemeenten) grote behoefte te zijn om in te reconstrueren wijken, waar men het werken dicht bij huis wil terugbrengen, over voorbeelden te kunnen beschikken hoe dit ruimtelijk op een architectonisch verantwoorde wijze te realiseren is. Om aan deze vraag te voldoen organiseerde het Architectuurcentrum Twente een workshop onder de titel: ‘Werken en wonen, kleinschalige bedrijfshuisvesting in particulier opdrachtgeverschap’.

Hieraan konden alle in het architectenregister ingeschreven Twentse architecten op persoonlijke titel deelnemen. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de eerder genoemde publicatie, die later dit jaar zal verschijnen. Evenals bij de vorige workshops hebben ‘commentatoren’ als klankbord voor de ontwerpers gediend. Hiervoor waren vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers, de bouwadviesbureaus, woningbouwcorporaties, aannemers, welstand, gemeentelijke en provinciale bestuurders en diensten uitgenodigd. Totaal deden 14 architecten mee aan de workshop en zij kregen de meest uiteenlopende opdrachten mee om aan te werken. De resultaten zijn terug te vinden in de publicatie: ‘Werken & wonen, huisvesting voor de kleine onderneming in de stad’. Het eerste exemplaar werd op vrijdag 7 november aan wethouder Eric Helder uitgereikt.

Locatie   

Infocentrum Het Roombeek, Balengebouw te Enschede.