Gerelateerde items

10-04-08 | Archi-idols 2008

Het Architectuurcentrum Twente is op zoek naar talent. Zit de nieuwe toonaangevende architect van de toekomst hier in Twente op school? Welke scholier heeft de A-factor en krijgt naast “eeuwige roem” een mooie prijs: een laptop voorzien van toepasselijke programmatuur.

Archi-Idols is bedoeld voor de leerlingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (HAVO en VWO) en vormt een onderdeel van de lessen CKV1. Veel scholen in Twente doen mee aan het project. Ook leerlingen van andere scholen met een zelfde opleiding mogen individueel op eigen initiatief aan Archi-Idols meedoen, echter neem daarvoor wel contact op met het Architectuurcentrum Twente 053 – 483 79 85.

Archi-Idols: Ontwerp het droomhuis voor je eigen idool.

De eerste ronde vindt plaats van 12 oktober tot en met 20 november 2007. De opdracht luidt: ontwerp het droomhuis voor je eigen idool. Je bent vrij om voor je eindproduct een eigen beeldende presentatie te kiezen, dus bv. tekenen, boetseren, maken van een maquette, het mag allemaal. De ontwerpen worden beoordeeld door een vakkundige onafhankelijke jury. De jury selecteert max. twintig scholieren die gaan strijden om de titel Archi-Idol 2007/2008. De ontwerpen moeten voor dinsdag 20 november 2007, 16.00 uur ingeleverd worden bij het Architectuurcentrum Twente, adres: Deurningerstraat 6 te Enschede.

Archi-Idols brengt jongeren in contact met architectuur en het architectenvak.

De finalisten worden ondergebracht bij Twentse architectenbureaus. In de periode van 8 januari tot en met 4 maart 2008 zullen zij één dagdeel per week worden begeleid door deskundige architecten en tekenaars. Ze werken daar aan een opgave: een woonhuis voor een bijzondere familie, waarin alle fases van het ontwerpen aan bod komen, zoals het analyseren van de opgave, de vorming van concept, schetsen, tekenen, materialiseren en presenteren. De finalist en het architectenbureau bepalen zelf in onderling overleg wanneer ze kunnen werken en assistentie kunnen krijgen en geven.

Archi-Idols werken in de praktijk

In deze ronde komen de finalisten een aantal keren bij elkaar voor tussenpresentaties, excursies naar Roombeek en Dalmeden en een lezing over architectuurgeschiedenis. De vorderingen en gebeurtenissen zullen via de website: www.archi-idols.nl te volgen zijn. 

Wie wordt de Archi-Idol 2007?

De finale van Archi-Idols 2007 vindt plaats op donderdag 27 maart 2008, 19.30 uur. Tegelijkertijd in de periode van 14 maart tot en met 7 april 2008 worden de resultaten in een expositie gepresenteerd. Op de finaleavond worden twee prijzen uitgereikt, namelijk de Archi-Idols Vakprijs en de Archi-Idols Publieksprijs. De vakjury beoordeelt de resultaten voor de Archi-Idols Vakprijs. De winnaar van deze prijs ontvangt een mooie laptop inclusief programmatuur. Tijdens de expositieperiode van 14 maart tot 27 maart 2008 kunnen bezoekers zoals ouders, medeleerlingen en andere geïnteresseerden hun stem kunnen uitbrengen voor de Archi-Idols Publieksprijs. Op de finaleavond worden de winnaar(s) door de vakjury bekend gemaakt. De avond wordt afgesloten met een feest.

Belangrijke data op een rijtje

Inleverdatum ronde 1: dinsdag 20 november 2007 (16.00 uur)
Expositie ronde 1: van dinsdag 4 december (opening: 16.00 uur) t/m dinsdag 18 december 2007
Bekendmaking finalisten: dinsdag 18 december 2007 (19.30 uur)
Ronde 2: werkperiode van dinsdag 8 januari tot en met dinsdag 18 maart 2008
Inleverdatum ronde 2: dinsdag 18 maart 2008 (16.00 uur)
Presentatieavond: dinsdag 8 april 19.00 t/m 22.00 uur
Bekendmaking Archi–Idol 2007: donderdag 10 april 2008 (19.00 uur)
Expositie ronde 2: maandag 31 maart t/m donderdag 17 april

Vakjury

Alma Ploeger, manager bedrijfsvoering bij BVR adviseurs stedelijke ontwikkeling, landschap en infrastructuur, Rotterdam
Pi de Bruijn, architect stedenbouwkundige bij Architecten Cie., Amsterdam
Rein van Wylick, architect stedenbouwkundige bij van Wylick Architecten, Eindhoven